Kalibrering af nanoVNA, for DUMMIES som Mig ;-).

Det er jo en spændende lille sag sådan en nanoVNA, men da også en udfordring, for en ikke måle nørd som mig, ikke at jeg ikke gerne måler, jeg har stor glæde af min N2KP VNA, men denne kvikke lille nanoVNA, har jo en helt anden menu, så derfor laver jeg denne vejledning så jeg også kan huske/læse hvordan den skal sættes, op om en uge en måned osv.

Skulle en enkelt anden kunne bruge denne vejledning, vil det da være fint… men jeg forbeholder mig retten, til at have lavet en fejl eller to, dog ikke med vilje ;-)

Jeg finder at brugen af min finger virker rimeligt, men skærmen får hurtigt finger aftryk, så en stylus pen er fin, men til at flytte markøren er funktionshjulet ganske fint, markøren følger så en kurven.

Første eksempel viser min opsætning til antenne måling, med visning af SWR – LOGMAG og Smith kort.

SOL kalibrering, Short – Open – Load(50 Ω) - Ved brug af en port, udføres en SOL kalibrering.

Brug de medfølgende ledninger og Short Open Load.            

Åben menu:

 1. Tryk på skærmens højre side, og menuen popper frem.
 2. STIMULUS
 3. START (Start frekvens)
 4. Tryk på skærmens højre side nederst, et tastatur popper op
 5. Skriv den ønskede START Frekvens, f.eks. 5.25 tryk ’M’(for MHz)
 6. STOP (Stop frekvens)
 7. Tryk på skærmens højre side nederst, et tastatur popper op
 8. Skriv den ønskede STOP Frekvens, f.eks. 5.45 tryk ’M’(for MHz)
 9. Tryk på skærmens højre side, og menuen popper frem.
 10. BACK
 11. CAL
 12. RESET (Sletter kalibreringer før ny)
 13. CALIBRATE
 14. Skru SMA han/han ledningen på øverste SMA hun(TX)
 15. Skru forlænger stykket i enden af SMA Coax ledningen
 16. Skru SMA OPEN på – tryk OPEN
 17. SHORT bliver grøn
 18. Skru SMA SHORT på – tryk SHORT
 19. LOAD bliver grøn
 20. Skru SMA LOAD på – tryk LOAD
 21. ISOLN bliver grøn
 22. ISOLN bruges ikke ved denne SOL kalibrering så >
 23. Tryk DONE – SOL kalibrering er færdig
 24. Muligheden for at gemme kommer frem, 0 – 4 pladser, nok en ide at notere indholdet
 25. BACK – BACK - CLOSE

En hurtig kontrol af kalibreringen, med SMA load 50 Ω monteret, står Marker1 i centrum(50 Ω) af Smith kortet, med SMA OPEN står Marker1 helt til højre, og med SMA SHORT står Marker1 helt til venstre

I menuen under DISPLAY kan jeg så vælger 2 af 3 mulige:

 1. SMITH
 2. LOGMAG
 3. SWR

Så 1 og 3 giver samtidig visning af Smith kort og SWR, forudsat at begge kanaler 'CH 0' og 'CH 1' er åbne.

 

SOL

 

Næste eksempel er på måling af et Low Pass filter stop frekvens 30 MHz.

SOLT kalibrering, Short – Open – Load(50 Ω) – Thru(forlænger stykket), Ved brug af to port, udføres en SOLT kalibrering.

Brug begge de medfølgende ledninger og Short Open Load Thru.

Åben menu:

 1. Tryk på skærmens højre side, og menuen popper frem.
 2. STIMULUS
 3. START (Start frekvens)
 4. Tryk på skærmens højre side nederst, et tastatur popper op
 5. Skriv den ønskede START Frekvens, f.eks. 1 tryk ’M’(for MHz)
 6. STOP (Stop frekvens)
 7. Tryk på skærmens højre side nederst, et tastatur popper op
 8. Skriv den ønskede STOP Frekvens, f.eks. 50 tryk ’M’(for MHz)
 9. Tryk på skærmens højre side, og menuen popper frem.
 10. BACK
 11. CAL
 12. RESET (Sletter kalibreringer før ny)
 13. CALIBRATE
 14. Skru begge SMA han/han ledningen på SMA hun(TX og RX)
 15. Skru forlænger stykket i enden af SMA Coax ledning TX
 16. Skru SMA OPEN på – tryk OPEN
 17. SHORT bliver grøn
 18. Skru SMA SHORT på – tryk SHORT
 19. LOAD bliver grøn
 20. Skru SMA LOAD på – tryk LOAD
 21. ISOLN bliver grøn
 22. Skru de to ledninger sammen ved hjælp af Thru(forlænger stykket) – tryk THRU
 23. Tryk DONE – SOLT kalibrering er færdig
 24. Muligheden for at gemme kommer frem, 0 – 4 pladser, nok en ide at notere indholdet
 25. BACK
 26. DISPLAY
 27. SCALE
 28. SCALE/DIV
 29. Sæt værdi til 10 000 (på tastatur 10.000 tryk x1)
 30. SCALE
 31. SCALE/DIV
 32. REFERENCE POSITION
 33. Sæt værdi til 07 100 (på tastatur 7.1 tryk x1) dette placerer målingen på linje 7 fra bunden og op.
 34. BACK
 35. TRACE
 36. TRACE1 OFF
 37. BACK
 38. CHANNEL
 39. CHANNEL CH1 Through
 40. BACK
 41. DISPLAY
 42. FORMAT
 43. LOGMAG
 44. BACK – BACK – CLOSE

Sæt nu Low Pass filteret ind i sted for Thru(forlænger stykket)

Low Pass 1

 

Dette er så her over, mit Low-pass filter Yaesu FF-501 DX, 10db lodret step. som det kan ses på billedet her under.

Low Pass 2

 

En hurtig kontrol af kalibreringen, erstat DUT med Thru(forlænger stykket) nu skal indsættelses tabet gerne komme meget tæt på -0.0db

Test Thru

Her ses mit resultat af måling på mine måleledninger alene, den er OK.

 

SOLT

Attachments:
Download this file (Kalibrering af nanoVNA ver. 0.8.pdf)Kalibrering af nanoVNA ver. 0.8.pdf[NanoVNA for Dummies ;-)]461 kB
Gå til toppen