I gang med min ICOM IC-7100.

20-12-2016 OZ5RZ Benny

Opdateret 20-12-2016

Opsætning af min D-Star radioen ICOM ID-7100, her til bruges Codeplug editor / Clonings Programmet CS-7100, det er vigtigt at radioens firmware version og Codeplug editor / Clonings Programmet CS-7100 version passer sammen.

Nettop brugen af DR mode gøre det muligt at bruge vores egen tabel 'Your Call Sign', som jo gør det nemt at komme rundt i D-Star nettet.

Et kik på CS-7100 Codeplug editor / Clonings Programmet CS-7100. 

CS 7100 00

Når jeg starter mit CS- kloningsprogram får jeg en billede der ligner dette…

CS 7100 01

I en IC-7100 kan jeg ikke både have FM repeatere og Simplex FM i Digital menuen, (i ID-5100 kunne jeg) så jeg vælger at lægge FM repeatere i memory A + B. mit grundlag for disse tabeller er selvfølgelig de kodefiler Lasse OZ1LN har liggende på dstar4all.

CS 7100 02

 FM repeatere i memory B.

 

CS 7100 04 

I memory D har jeg D-Star repeatere liggende, men egentlig burdte de måske ligge i memory C…

Men jeg bruger ikke memmory mode, men DR-mode, som jo gør det nemt at komme rundt via 'Your Call Sign' tabellen.

CS 7100 05

I memory E har jeg for tiden Beacon frekvenser lige nu dog kun OZ7IGY, da jeg ikke har nogen vandret polariseret antenner til VUHF er en liste over fjerne beacons nok ikke så interessant.

CS 7100 06

Tabellen ’Your Call Sign’ er en meget væsentlig del af DR mode, det er her jeg kan indsætte de kommandoer jeg ønsker eller forventer at få brug for, alle kommandoer der stå her i tabellen kan sættes i radioens kommando felt ’UR’, når jeg har valgt ’DR mode’.

Et par vigtig detaljer, når jeg skriver i 'Your Call Sign' tabellen, er antal tegne og placeringen af kommando karakterer.

Under 'Name' kan der være 16 karakterer, og dette er bare tekst, så ordet er frit ;-)

Men under 'Call Sign' hvor kommandoerne skrives skaldic det være korrekt... (en computer forstår ikke en hentydning ;-) )

Som hovedregl ligger selve udførelses kommandoen på ottende karakter, f.eks. Kommandoerne i linje 2 til 5 er bogstavet selve kommandoen, men der er 7 mellemrum foran, så kommandoen kommer til at står i den ottende position...

Ved TaleRums adresser, står 'L' der er link kommandoen i ottende position...

Ved opkald til udgangen på en bestemt repeater f.eks. står kommandoen '/' foran /OZ2REMB eller et kaldesignal til brug for (Call sign rutning) her står kommandoen '/' også foran /OZ5RZ

Og talekommandoen CQCQCQ står bare som vist, og hvad er så talekommandoen... Når vi taller i DCS004 B bruger vi talekommandoen uden videre, fordi DCS004B er lagt ind som standard talerum af D-Star systemet, når vi ønsker at bruge et ande talerum, skal dette først lægges op i repeateren, typisk ved at bruge en adresse fra 'Your Call Sign' tabellen, når repeateren har svaret at den er 'connected til DCS004?' skiftes til CQCQCQ = talekommandoen, hvor QSO'en nu føres (vær opmærksom på at efter en tid uden aktivitet skifter repeateren automatisk tilbage til DCS004 B).     

  

CS 7100 07

I denne version har jeg valgt kun at have Danske D-Star repeatere og simplex frekvenser, udenlandske repeatere har jeg jo kun brug for hvis jeg er i nærheden af dem, ønsker jeg at kalde udenlandske repeater lægger jeg dem i 'Your Call Sign' tabellen.

CS 7100 10

I Call sign sætter jeg mit kaldesignal og der er 4 karaktere som jeg har brugt til at fortælle at jeg bruger en 7100…

CS 7100 11

Og i Message har jeg skrevet navn og QTH… (Danske karaktere er ikke tilladt)



 

Når jeg har lavet mit opsætning færdig i CS-7100 kloneprogrammet skal filen jo lægges på mit SD-Card…

Mit SD-Card ser således ud, som vist på de tre næste billeder. Mappe hierarki er den inddeling radioen bruger, og kan hentes ned på et SD-Card med kommandoen {Save Settings} i menu ”SD Card”.

Jeg har så kopieret mappe hierarki over på min PC's Harddisk til brug for CS-7100 programmet, filen der redigeres  ligger i mappen 'Settings'.

SD Card 01

 

 

SD Card 02

 

 

SD Card 03

 

Når jeg har redigeret min .icf fil med de informationer jeg ønsker, kopierer jeg filen ned på mit SD-Cart, f.eks. filen ”OZ5RZ_ID7100_A4.icf”, og kortet sætter jeg i radioen.

SD Card 04

På radioens betjenings del, trykker jeg på [SET] og finder menu {SD Card} som jeg trykker på.

 

SD Card 05

I menu {SD Card} vælger jeg {Load Settings} hvor jeg får nogle nye muligheder.

 

SD Card 06

Nu vælger jeg {ALL} og nogle nye valgmuligheder vises.

 

 SD Card 07

Her vælger jeg {YES}

 

SD Card 08

Og her vælger jeg også {YES}

 

SD Card 09

Min fil kontrolleres…

 

SD Card 10

Og filen bliver læst ind…

 

SD Card 11

Og så er min fil læst ind, ”Reboot” betyder bare! at jeg skal slukke og så igen tænde for radioen, så vil den nu bruge den nu indlæste fil ”OZ5RZ_ID7100_A4.icf”.

 

DR Mode 01

Slukket ;-)

 

DR Mode 02

Og ja der kommer så liv i radioen igen.

 

DR Mode 03

Og nu er radioen så klar, startet op på 20 Meter HF, men denne gang vil jeg hellere køre D-Star, og det skal være i den fleksible DR mode.

 

DR Mode 04

Så jeg trykker på [DR] og er nu i DR-mode, men for at udnytte de smarte muligheder der er i DR-mode, er der lige et par ting jeg skal have på plads.

 

DR Mode 05

Jeg markere feltet (TO) hvor der er 3 ’personer’, herefter trykker jeg på feltet (CQCQCQ) og en ny menu viser sig…

 

DR Mode 06

 I denne menu vælger jeg {Your Call Sign} og sørme om ikke en ny menu viser sig ;-)

 

DR Mode 07

Nu er jeg så inde i den tabel ”Your Call Sign” som jeg har tilpasset mine ønsker, og jeg vælger altid til at starte med… {Use Reflector CQCQCQ}

 

DR Mode 08

I (TO) er der nu kun en ’person’,  når feltet (TO) er markeret som her, kan jeg bladre i min ”Your Call Sign” med den store dreje knap. men som tidligere nævnt... når jeg har valgt f.eks. et talerum, skifter jeg til ’CQCQCQ’ som jo er Tale kommandoen og afvikle min QSO her, vær ops! på time out.

Det smarte ved at jeg kun har en person i feltet (TO) er at jeg nu kan bladre i alle de andre kommandoer, jeg har i min tabel ”Your Call Sign” på den måde bliver det f.eks. nemt at skifte talerum, eller at bruge nogle af de andre kommandoer der gør D-Star interessant.

DR Mode 09

Et eksempel på en kommando, denne kommando VIS___ON (___ er tre mellemrum) sendes bare en gang, den gør at mit Call bliver vist på ircDDB web sider.

 

DR Mode 10

Her har jeg så markeret (FROM) som her viser mit hotspot, og når jeg drejer på knappen, kan jeg så skifte mellem de repeatere og hotspot, jeg har i min DV repeater tabel, tabellen som jeg redigerer i programmet CS-7100.

20-12-2016 / 06 sep 2020 Vy 73 de OZ5RZ Benny