I gang med min ICOM IC-7100.

20-12-2016 OZ5RZ Benny

Opdateret 20-12-2016

Opsætning af en D-Star radioen, når ja i dette tilfælde en ICOM ID-7100, som jo er lidt mere end bare en D-Star radio, så henad vejen kommer nok mere til ;-)

Men den første del af opsætningen, handler om at blive dus med Clonings Programmet CS-7100, og nogle grundlæggende opsætninger og ideer.

Tanken med D-Star er jo at det skal være et netværks kommunikations netværk… ideen er at de ca. 40 til 50 repeatere og hotspot vi har til rådighed, skal kunne deles op i mindre enheder, et opkald i opkaldstalerum DCS004 B aktivere alle disse 40 til 50 repeatere og hotspot, og blokerer hele nettet, jeg tror at ideen er at der bør kunne føres flere QSO’er samtidig i vores D-Star net forskellige steder på nettet.

Typisk vil en QSO bruge en eller to repeatere eller hotspot, så når vi forlader opkalds talerum DCS004 B til fordel for et andet tale rum, giver det plads til andre opkald i opkaldstalerum DCS004 B, på alle repeaterer og hotspot der ikke er i en QSO i et andet talerum… men der er selvfølgelig nogle udfordringer, nok særlig når vi er mobile eller ikke kan køre DR mode… men vi er vel eksperimenterende…

Jeg vil skrive noget om hvordan netop DR mode kan gøre tingene lidt mere fremkommelige, fidusen ved DR mode er at når jeg/du gør det ’rigtigt’ har vi forholdsvis nem kontrol over valg af både repeatere og kommandoer, og i kloneprogrammet CS-7100 (og dette gælder for alle CS- programmer og radioer) kan vi tilpasse både rækkefølge af repeatere og kommandoer.

Først et kik på CS-7100 (som jeg bruger som eks.) 

CS 7100 00

Når jeg starter mit CS- kloningsprogram får jeg en billede der ligner dette, jeg skal altid være opmærksom på at version af firmware i radioen og version af kloningsprogram på min PC SKAL passe sammen…

CS 7100 01

I en IC-7100 kan jeg ikke have FM repeatere og Simplex FM i Digital menuen, (i ID-5100 kan jeg) så jeg vælger at lægge FM repeatere i memory A + B. mit grundlag for disse tabeller er selvfølgelig de kodefiler Lasse OZ1LN som jeg henter på dstar4all.

CS 7100 02

 FM repeatere i memory B.

CS 7100 03

I memory C har jeg lagt nogle af de D-Star frekvenser jeg har fundet på nettet, der selvfølgelig ikke enighed om disse frekvenser, så når en gang jeg har fundet ud af hvor der foregår noget må jeg jo tilpasse disse.

CS 7100 13

Anden halvdel af billedet oven for, da D-Star på HF jo er simplex skal der nok kun stå CQCQCQ i i feltet 'Your'.

CS 7100 04 

I memory D har jeg alle D-Star repeatere, her har jeg dog fjernet dem der ikke er QRV mere, egentlig bør de vel ligge i memory C… hvorfor nu det, fordi jeg bruger DR mode, og fordi memory A-B-C-D-E virker som en ring, så E ligger altså ved siden af A og da jeg jo ikke bruger D-Star fra memory bør de jo ligge i midten, til jeg finder noget fornuftigt at bruge pladsen til, her gør jeg jo altid det at jeg Exporterer alle data som .csv filer disse kan jeg nemlig importerer, også til andre radioer eller redigerer i Excel.

CS 7100 05

I memory E har jeg for tiden Beacon frekvenser lige nu dog kun OZ7IGY, da jeg ikke har nogen vandret polariseret antenner til VUHF er en liste over fjerne beacons nok ikke så interessant.

CS 7100 06

Tabellen ’Your Call Sign’ er en meget væsentlig del af DR mode, det er her jeg kan indsætte de kommandoer jeg ønsker eller forventer at få brug for, alle kommandoer der stå her i tabellen kan sættes i radioens kommando felt ’UR’, når jeg har valgt ’DR mode’ på den rigtige måde (det kommer jeg til senere i dette skriv ;-).

Når jeg laver denne tabel, kan jeg vælge at lave forskellige versioner… særlig til mobil brug er en kort liste, med kun de mest nødvendige kommandoer ganske nytig, (og jeg kan jo have mange forskellige versioner af filen ”OZ5RZ_ID7100_A4.icf” denne er A4 ;-) liggende på mit SD Card. 

CS 7100 07

I denne version har jeg valgt kun at have Danske D-Star repeatere og simplex frekvenser, f.eks. har jeg en version jeg bruger i min ID-51EP når jeg køre i klubben… her bruger jeg jo kun to repeatere og to talerum, så jo færre repeatere og talerum der er at vælge imellem jo nemmere/hurtigere er det, og skulle jeg få brug for andet, kan der jo som tidligere nævnt ligge mange forskelligt versioner af ”OZ5RZ_ID7100_A4.icf” filer på SD kortet.

CS 7100 10

I Call sign sætter jeg mit kaldesignal og der er 4 karaktere som jeg har brugt til at fortælle at jeg bruger en 7100…

CS 7100 11

Og i Message har jeg skrevet navn og QTH… (Danske karaktere er ikke tilladt) 

Når jeg har lavet mit opsætning færdig i CS-7100 kloneprogrammet skal filen jo lægges på mit SD-Card…

Mit SD-Card ser således ud, som vist på de tre næste billeder. Mappe hierarki er den inddeling radioen bruger, og kan hentes ned på et SD-Card med kommandoen {Save Settings} i menu ”SD Card”.

Jeg har så kopieret mappe hierarki over på min HD, til brug for programmet CS-7100 filerne lægges i mappen Settings.

SD Card 01

 

 

SD Card 02

 

 

SD Card 03

 

Når jeg har redigeret min .icf fil med de informationer jeg ønsker, kopierer jeg filen ned på mit SD-Cart, f.eks. filen ”OZ5RZ_ID7100_A4.icf”, og kortet sætter jeg i radioen.

SD Card 04

På radioens betjenings del, trykker jeg på [SET] og finder menu {SD Card} som jeg trykker på.

 

SD Card 05

I menu {SD Card} vælger jeg {Load Settings} hvor jeg får nogle nye muligheder.

 

SD Card 06

Nu vælger jeg {ALL} og nogle nye valgmuligheder vises.

 

 SD Card 07

Her vælger jeg {YES}

 

SD Card 08

Og her vælger jeg også {YES}

 

SD Card 09

Min fil kontrolleres…

 

SD Card 10

Og filen bliver læst ind…

 

SD Card 11

Og så er min fil læst ind, ”Reboot” betyder bare! at jeg skal slukke og så tænde for radioen, så vil den nu bruge den nu indlæste fil ”OZ5RZ_ID7100_A4.icf”.

 

DR Mode 01

Slukket ;-)

 

DR Mode 02

Og ja der kommer så liv i radioen igen.

 

DR Mode 03

Og nu er radioen så klar, startet op på 20 Meter HF, men denne gang vil jeg hellere køre D-Star, og det skal være i den fleksible DR mode.

 

DR Mode 04

Så jeg trykker på [DR] og er nu i DR-mode, men for at udnytte de smarte muligheder der er i DR-mode, er der lige et par ting jeg skal have på plads.

 

DR Mode 05

Jeg markere feltet (TO) hvor der er 3 ’personer’, herefter trykker jeg på feltet (CQCQCQ) og en ny menu viser sig…

 

DR Mode 06

 I denne menu vælger jeg {Your Call Sign} og sørme om ikke en ny menu viser sig ;-)

 

DR Mode 07

Nu er jeg så inde i den tabel ”Your Call Sign” som jeg har tilpasset mine ønsker, og jeg vælger altid… {Use Reflector CQCQCQ}

 

DR Mode 08

I (TO) er der nu kun en ’person’ og jeg har nu når (TO) er markeret som her, mulighed for at bladre i min tabel ”Your Call Sign” men når jeg ’bare’ vil snakke skal der stå ’CQCQCQ’ i dette felt, ’CQCQCQ’ er en Tale kommandoen, og skal altid stå i dette felt når jeg vil snakke!!!, altså afvikle en QSO.

Det smarte ved at jeg kun har en person i feltet (TO) er at jeg nu kan bladre i alle de andre kommandoer, jeg har i min tabel ”Your Call Sign” på den måde bliver det f.eks. nemt at skifte talerum, eller at bruge nogle af de andre kommandoer der gør D-Star interessant.

DR Mode 09

Et eksempel på en kommando, denne kommando VIS___ON (___ er tre mellemrum) sendes bare en gang, den gør at mit Call bliver vist på ircDDB web sider.

 

DR Mode 10

Her har jeg så markeret (FROM) som her viser mit hotspot, og når jeg drejer på knappen, kan jeg så skifte mellem de repeatere og hotspot, jeg har i min DV repeater tabel, tabellen som jeg redigerer i programmet CS-7100.

20-12-2016 OZ5RZ Benny

Gå til toppen