D-STAR Hurtig Guide.

Målet med dette dokument er, at give læseren lige nok oplysninger til at komme i gang med en D-STAR ICOM eller Kenwood radio, på en lokal internet-tilsluttet D-STAR repeater eller hotspot. Efter at have læst dette dokument, bør læseren læse andre artikler og websider for at lære de smartere funktioner.

Når du så er kommet i gang, er en vigtig ting at huske om D-Star er at det er et netværk, meningen er, at du benytter de talerum som Reflektor DCS004 stiller til rådighed, og derved kan du nøjes med at aktiverer de nødvendige repeatere og hotspot, som er nødvendig for den i gang værende QSO… bliver du i ”DCS004 B det landsdækkende opkalds talerum” vil du typisk aktivere/blokere +/- 50 repeatere og hotspot.

I gang med D-Star ;-)

Så du har måske lige købt en ny ”fancy” radio med D-Star (eller du har en, du ikke rigtig har får gang i !), men du vil egentlig gerne tjekke denne nye digitale mode. Efter min mening, er det bedste ved D-STAR, at det er et netværk med en landsdækkende opkaldsfrekvens… som dog ikke er en frekvens! men et ”talerum”, der er så yderligt et antal ”talerum” som du kan vælge at QSY til under en QSO, og på den måde fordele trafikken (QSO’er) så kun de nødvendige repeatere og hotspot er i brug.


D-STAR tager os ud i verden eller rundt i Danmark, så om en QSO er med en radioamatør i São Paulo, Melbourne, Yorkshire, eller Aarhus gør D-Star dette muligt. Takket være den digitale karakter af D-STAR, vil lydkvaliteten af ​​et typisk D-STAR signal være god, i det mindste indtil en af deltagerene kommer ud på kanten af ​​repeaterens dækningsområde, når signalet begynder at tabe bit, begynder det at lyde som digitale blip og blop, som ofte kaldes "R2-D2" efter lyde af robotten af samme navn i Star Wars.

Første trin

Før du kan komme ud på D-STAR-nettet, skal dit kaldesignal registreres i ircDDB systemet til et CCS7 nummer (DTMF). Dette CCS7 nummer 238#### (#### = dit CCS7 nummer) ligger ikke i din radio, men i D-Star systemet, når D-Star systemet ser dit kaldesignal, ved den at det er koblet til din CCS7 kode, 238 er Danmark #### er din personlige kode. Indtil du er registreret, vil du kun tale på din lokale D-STAR repeater; dit signal overføres ikke til andre tilknyttede repeatere. Registrering foregår nemmest på webside dcs004.xreflector.net/dcs_userstatus.htm - hvor du kan anmode om at blive registreret, klik på den gule linje og følg instruktionen.

Det er muligt at indstille din radio til D-STAR og programmere radioens hukommelse kanaler direkte ved hjælp af frontpanelet, men denne procedure er besværlig. Jeg anbefaler stærkt, at du programmerer din radio med en PC i stedet. ICOM udgiver software til f.eks. IC-51EP / IC-7100E og andre, som jeg har brugt med succes. ICOM kalder programmerne Cloneprogrammer! Og benævner dem CS-”radioens nummer” f.eks. CS-51, en vigtig detalje at huske er at versionen af firmware i radioen! skal svare til versionen af Cloneprogrammet!.

For at overføre data fra PC til radio, kan enten bruges et SD hukommelses kort, eller en USB til radio adapter, f.eks. bruger jeg en ICOM – 2218LU. Et SD kort kan opbevare flere forskellige konfigurations filer, der nemt kan skiftes imellem når behovet melder sig.

D-STAR skruer og møtrikker

ICOM og Kenwood D-STAR radio fungerer også som en analog FM-radio!.

For at føre en QSO i D-STAR mode, med andre amatører, skal du angive fire parametre: URCALL, RPT1, og RPT2, MYCALL. og selvfølgelig skal radioen indstilles til ("DV" = Digital Voice(D-STAR)) og frekvenssen og offset på den repeater eller hotspot du vil bruge.

Benævnelserne "modul", "port", eller "node" (alle tre ord betyder det samme) og henviser til D-STAR repeaterens frekvensbånd eller gateway. D-STAR bruger tre frekvens bånd, som benævnes 2m (144 MHz) = modul ”C”, 70cm (434 MHz) = modul ”B” og 23cm (1,2 GHz) = modul ”A”, en repeater kan være knudepunkt for mere end et bånd; hvis en repeater har mere end en port er det muligt f.eks. at komme ind på port ”B” og ud på port ”C” eller omvendt, i Danmark er der så vidt jeg ved ingen 23cm D-STAR repeatere, nogle radioer kan også operere med D-Star på HF.


Det danske D-STAR net er kontrolleret af reflektor DCS004 som står i forbindelse med servere i ircDDB nettet, det danske net består af ca. +/- 65 repeatere og hotspot, DCS004 stiller et antal talerum A til Z til rådighed, DCS004 B er landsdækkende (et opkalds/CQ talerum) de resterende talerum er beregnet til at afvikling QSO’er.

Informationer om Repeater(kaldesignal) og talerum(A-Z) samt personligt(kaldesignal), kan i D-STAR netværket kombineres, for at komme frem til et bestemt personligt(kaldesignal) eller en bestemt repeater port.

Call Sign Routing

Ved ”Call Sign Routing”, sættes det ønskede kaldesignal i ”URCALL”, dette kan gøres enten, ved med et par tastetryk at hente kaldesignalet i radioens RX-HISTORY eller ved at have kendte kaldesignaler liggende i listen ”Your Call Sign”, med et kaldesignal i ”URCALL” vil Reflektoren finde den sidst kendte ”port” hvor kaldesignalet har været aktivt, og rute dine transmissioner til denne ”port”, opkaldet udføres på normal vis.

Det er også muligt at route til udgangen på en bestemt repeaters port.

Ved ”Call Sign Routing”, er der ingen fast forbindelse etableret mellem din lokale ”repeater port” og den ”repeater port” hvor din transmission udsendes, nu skal din QSO partner så også bruge ”Call Sign Routing” til dig, ellers vil den ene tale over en eller to ”repeater porte”, medens den anden vil pladre ud på alle ”repeater porte” som typisk vil være DCS004 B altså landsdækkende… vel +/- 50 repeater og hotspot porte.

Nogle eksempler.

Brug den lokale repeater (ingen routing)

 OZ5RZ ønsker kun at tale med andre lokale radioamatører ved bruge den lokale repeater OZ2REX, som er på 70 cm (node ​​B).

 URCALL: CQCQCQ
 RPT1: OZ2REX B   :node 70cm ind
 RPT2: OZ2REX B   :node 70cm ud (-internet)
MYCALL: OZ5RZ

Her bruges den lokale repeater OZ2REX som en simpel repeater uden forbindelse til internettet og dermed altså heller ikke med D-Star nettet.

 

Som en god gammeldage lokal repeater ;-)

 

Det er en fordel at sætte disse funktioner op i tabellen ”Your Call Sign” så er kommandoerne nemme at finde når du er i DR mode.

 

Kaldesignal routing til en bestemt repeater og port

 OZ5RZ bruger sin lokale repeater OZ2REX (B-modul på 70 cm), og han ønsker at rute sine transmissioner til B modul på OZ1RIE repeater i Svenborg, Fyn.

 MYCALL: OZ5RZ
 URCALL: /OZ1RIEB
 RPT1: OZ2REX B   : node 70cm ind
 RPT2: OZ2REX G   : node Gateway (internet)

Hvis der er trafik i gang på OZ1RIE port B, når OZ5RZ begynder at sende, så vil OZ5RZ’s transmission blive blokeret af den fjerne repeater, og OZ5RZ’s radio vil vise "RPT? OZ2REX" for at meddele at transmission ikke gik igennem.

På denne måde kan du altså lave et opkald direkte til en bestemt repeater port, din QSO partner gør det samme bare modsat…

 

eller I aftaler et talerum for den fortsatte QSO.

 

Det er en fordel at sætte disse funktioner op i tabellen ”Your Call Sign” så er kommandoerne nemme at finde når jeg er i DR mode.

Angående DR mode, så husk at der altid kun må være en person i feltet TO aldrig tre… med en person i feltet TO kan man nemlig blade i ”Your Call Sign” listen.

Call Sign Routing til repeateren og node sidst brugt af en bestemt radioamatør.

 OZ5RZ er på den lokale repeater OZ2REX, og hans kammerat OZ7FI er på ferie; OZ5RZ ønsker at rute sine transmissioner til den repeater som OZ7FI senest har anvendt i håb om at få en QSO.

 MYCALL: OZ5RZ
 URCALL: OZ7FI   :Call Sig Routing
 RPT1: OZ2REX B :port 70cm ind
 RPT2: OZ2REX G   :port Gateway (internet)

I dette eksempel kunne det se ud som om OZ5RZ kalder person-til-person, men det er faktisk repeater-til-repeater.

På denne måde kan du altså lave et opkald direkte til et bestemt kaldesignal, din QSO partner gør det samme bare modsat…

 

eller I aftaler et talerum for den fortsatte QSO.

 

Det er en fordel at sætte disse funktioner op i tabellen ”Your Call Sign” så er kommandoerne nemme at finde når jeg er i DR mode.

Angående DR mode, så husk at der altid kun må være en person i feltet "TO" aldrig tre… med en person i feltet "TO" kan man nemlig blade i ”Your Call Sign” listen.

 

Brug den lokale repeater til CQ opkald.

 OZ5RZ ønsker at kalde CQ i Danmark, for at få en QSO med en måske ikke kendt radioamatør (det er jo godt med nye venner ;-) ved bruger sin lokale repeater OZ2REX B(70cm).

For at sikre sig at repeateren er i opkalds talerum B, sendes følgende URCALL kommando.


MYCALL: OZ5RZ
URCALL:        I     :syv mellemrum og I

RPT1: OZ2REX B   :port 70cm ind
RPT2: OZ2REX B   :port 70cm ud (-internet)

OZ2REX B vil nu svare med Information om hvilket talerum den er linket til, CQ opkaldet udføres nu på ”traditionel vis”.

MYCALL: OZ5RZ
URCALL:CQCQCQ

RPT1: OZ2REX B   :port 70cm ind
RPT2: OZ2REX B   :port 70cm ud (-internet)

Efter etableret kontakt kan den eller de nødvendige repeatere linkes til et andet talerum(efter aftale), og opkalds talerum DCS004 B er, minus disse repeatere og hotspot, klar til nye CQ opkald.

I det meste af tiden vil en repeater eller hotspot være linket til DCS004 B.

 

Som D-Star nettet bruges nu, foregår mange QSO’er i det landsdækkende talerum DCS004_B, altså over alle repeatere og hotspot, som så er ”optaget”, det er dog muligt at linke lokale repeatere eller hotspot >DER_IKKE< er i brug i den igangværende QSO, til et andet talerum… eller at bruge ”Call Sign Routing” fra repeatere eller hotspot >DER_IKKE< er en del af den på DCS004_B i gang værende QSO.

 

Men når dette er skrevet, må vi jo også konstatere, at med den ringe trafik der er på D-STAR nettet, er der ikke megen grund til at bruge D-STAR nettets spændende muligheder.

 

På den anden side, hvis nu eksperimenterende radioamatører begyndte at eksperimentere med de kommandoer der findes i systemet, fik vi måske noget interessant at snakke om… om ikke andet så når der går ged i det ;-)

 

Det er en fordel at sætte disse funktioner op i tabellen ”Your Call Sign” så er kommandoerne nemme at finde når jeg er i DR mode.

Angående DR mode, så husk at der altid kun må være en person i feltet TO aldrig tre… med en person i feltet TO kan man nemlig blade i ”Your Call Sign” listen.

 

Med ” Call sign routing” er der selvfølgelig en risiko for at du utilsigtet laver interferens med en igangværende transmission! (med den trafik (timer uden nogen QSO’er) der for tiden er på D_STAR er risikoen nok lille) men har du mulighed for at holde øje med trafikken på DCS004 via internet, kan dette undgås, mobilt og portabelt er det så ”lidt” problematisk.
Når du har brugt ”Call Sign Routing”, skal du huske at ændre URCALL tilbage til "CQCQCQ" umiddelbart efter du er færdig med din QSO!. Når ”Call Sign Routing” vælges via "RX> CS" knappen, hentes det ønskede kaldesignal i RX-History, og efter endt QSO sættes ”CQCQCQ” tilbage ved et drej på kanalvælger knappen (på ICOM IC 31 og IC 51).

Reflektor DCS004 og talerum (chat room)

”Call Sign Routing” fungerer godt, men der er et par ulemper: der er ingen nem måde at forbinde mere end to repeatere, og ved et opkald der router en transmission til en anden repeater har den der foretager opkaldet, ingen idé om, hvorvidt den anden repeater er optaget eller ej.


En D-STAR reflektor er en computer tilsluttet internettet, der kører specielt software. Det gode ved en reflektor er, at et antal repeatere og hotspot, kan tilsluttes denne reflektor. For eksempel, reflektor DCS004 som er den der servicerer det danske D-STAR net, tilbyder et antal talerum(chat room) DCS004 A til Z - altså 26 stk.

Det er altså ikke din radio der er linket til et talerum, men den repeater eller det hotspot, du benytter dig af, der er linket til et bestemt talerum.

Et talerum virker på den måde at en eller flere repeatere og hotspot, via reflektoren forbindes til et bestemt tale rum, og all snak der føres via disse repeatere og hotspot der er linket til det bestemte/aftalte talerum, høres på alle disse repeatere og hotspot, der kan være tale om, en eller to eller måske flere repeatere og hotspot! et godt eksempel er opkalds talerummet ”B” = ”DCS004 B”, der som standard, nok er linket til alle danske repeatere og hotspot, hvilket gør talerum ”B” velegnet til opkalds talerum og mindre egnet til at føre QSO’er i da en QSO i dette talerum jo aktiverer alle danske repeatere og hotspot (men som tidligere nævnt, med den ringe trafik der fortiden er på D-STAR nettet, er det nok ikke et problem), men som eksperimenterende radioamatør! vil vi jo gerne eksperimentere med de muligheder der er i D-STAR protokollen.

 

Talerum (Chat room)

Et talerum, er en vej reflektoren bruger til at sender en transmission(QSO), fra en repeater eller hotspot til en eller flere andre repeatere og hotspot, det foregår altså i transmissionen mellem repeater og reflektor, og ikke i din radio… men kommandoen til at skifte talerum sendes fra din radio, se et eksempel her under:

OZ5RZ der ligger på OZ2REM B, har efter opkald i talerum ”B” aftalt med OZ7FI der ligger på OZ2REX B, at vi vil QSY (flytter) vore QSO til talerum ”H” så OZ5RZ og OZ7FI sender disse kommando via repeateren til reflektoren.

URCALL: DCS004HL   URCALL: DCS004HL
RPT1: OZ2REM B       RPT1: OZ2REX B
RPT2: OZ2REM G       RPT2: OZ2REX G

MYCALL: OZ5RZ       MYCALL: OZ7FI

De to repeatere vil svare at de nu er i talerum ”DCS004 H”.

Når begge repeatere har meddelt at de er i ”DCS004 H” – skal både OZ5RZ og OZ7FI igen sætte ”CQCQCQ” i URCALL.

URCALL: CQCQCQ   URCALL: CQCQCQ
RPT1: OZ2REM B     RPT1: OZ2REX B
RPT2: OZ2REM G     RPT2: OZ2REX G
MYCALL: OZ5RZ      MYCALL: OZ7FI

Efter endt QSO sender begge ”L” = link default, altså linkes begge repeatere tilbage til standard talerum ”B”

MYCALL: OZ5RZ       MYCALL: OZ7FI
URCALL: -------L       URCALL: -------L
RPT1: OZ2REM B     RPT1: OZ2REX B
RPT2: OZ2REM G    RPT2: OZ2REX G

- i URCALL er mellemrum der skal være 7 mellemrum så L står i ottende position.

Repeaterene vil nu meddele at de er i talerum ”DCS004 B” - - og begge stationer sætter igen CQCQCQ i URCALL.

 

 

Som nævnt nederst i venstre kolonne, findes der måder at gøre det nemmere at sende disse forskellige kommandoer der er nødvendige for at kunne navigere rundt i D-STAR nettet, en af disse måder er en kombination af listen ”Your Call Sign” og den mode der hedder ”DR” mode.

 

Listen ”Your Call Sign” er en liste der redigeres i Kloneprogrammet ”CS-radionummer” f.eks.

”CS-51”, når du henter den af Lasse opdaterede liste fra D-STAR4ALL er listen ganske fyldestgørende, men kan selvfølgelig tilpasses dit eget behov.

”Your Call Sign” listen består af et nummer/et felt med en tekst/et felt med den aktuelle kommando:

 

1/Use Reflector/CQCQCQ

2/Link DCS004 H/DCS004HL

3/Link default/-------L

 

Det er bare et par eksempler, både tekst og kommando ses i radioens display men kun kommandoen sendes, den mest brugte kommando er tale kommandoen ”CQCQCQ” men det er en fidus at huske at tabellen ”Your Call Sign” kører i ring… så den sidste kommando i tabellen ligger ved siden af den første kommando, så når du så drejer ”baglens” får du den sidste først ;-)

 

Når du har valgt ”DR” mode skal du markere ”TO”i displayet og trykke enter(blå knap) og så vælge ”Your Call Sign” derefter vælges ”Use Reflector” (som er = CQCQCQ), der må nu kun være en ”person” under ”TO” i displayet… du kan nu dreje dig igennem din ”Your Call Sign” tabel.