Startede 13-09-2016 OZ5RZ Benny

d star logo 200

D-Star er jo digital moduleret FM (hvilket gør at enhver transmitssion bære flere data end bare det talte ord) - det også et netværk, forstået på den måde at vi kan adresserer os rundt i nettet, og på den måde udnytte vores D-Star repeatere meget mere effektivt. Nu kan det så med den nuværende trafik (eller mangel på...) nok være lidt hips om haps, om de qso'er der føres bliver på den landsdækkende opkalds kanal DCS004 B...

Men hvorfor er der så lidt trafik på D-Star ? når der nu er så mange muligheder for at eksperimenterer, det kan da ikke være fordi vi ikke sætter os ind i hvordan D-Star virker og/eller er tænkt brugt, og dog måske...

Et sjovt ræsonnoment, jeg på et tidspunkt fik fra en medamatør, da snakken faldt på at skifte talerum når f.eks. to amatører havde fundet hinanden på opkalds kanalen DCS004 B, det vil sige at lægge den eller de to repeatere der er nødvendig for den efter følgende qso, i et andet talerum, nu bruger denne qso så en eller to repeatere og opkalds talerum DCS004 B er klar til andre opkald - minus en eller to repeatere... ræsonnoment!!! fra vores medamatør var at det var da synd, for nu var alle det lå på den eller de to repeatere, qso'en nu foregik på jo tvangsindlagt til at lytte til denne qso!, og ja det er rigtigt sådan er repeater qso'er nu en gang... - - men var qso'en fortsat i opkalds talerummet DCS004 B havde ALLE +/-30 danske repeatere og offentlige hotspot været tvangsindlagt til at lytte med... !

For at få en fornemmelse af hvordan D-Star nettet er skruet sammen, er det en god ide at kikke på Hjemmesiden D-STAR4ALL jeg viser herunder nogle af de sider jeg blandt andre bruger... 

d star4all

                                                                      Felt #1                  Felt #2               Felt #3                  Felt #4

 Som nævnt findes alle relevante frekvenser - repeatere m.m.m. på hjemmesiden D.Star4all, under HOVEDMENU findes mange interessante informationer, blot for at nævne et enkelt felt så er "Kodning og kodefiler" et meget værdifuldt menu område, som indeholder opdaterede data filer, til alle D-Star radioer, et godt sted at starte når du står med en ny D-Star radio...

Felt #4 Vises trafik der går via reflektoren DCS004 (dog er der nogle ikke radio baserede transmissioner, der ikke registreres/vises ?)

Felt #2 viser geografisk placering, samt information om repeatere og offentlige hotspot, det er dog en god ide at gå ind på status for DNK repeater... for at kontrollere den aktuelle status for danske repeatere og offentlige hotspot, et eksempel vises her under.

 

Status DNK

Som det ses er mange markeret med to gange grønt disse køre OK,  

Med en rød i Gateway, kan repeateren måske bruges lokalt, men kan ikke nå reflektor og dermed nettet.

Med en rød i RPT er repeateren off... med to røde er begge dele off.

Står repeateren ikke på denne liste eksistere den nok ikke :-(    (lige for tiden!)

 

Ved at højre klikke i Felt #4 kommer jeg til neden for viste billede...

  d star4all DCS004 1

I venstre side af dette billede vises reflektorer tilknyttet ircddb... Danmark er som bekendt DCS004...

dstar

Træk ned og find "Denmark DCS004" som vis her over, her kan vælges mellem tre forskellige informationer, "User" eller "Repeatere" samt "Group Info".

 

d star4all 0

Link til "User"

"User" - I Dette vindue vises radioaktivitet eller trafikken på D-Star Reflektor DCS004... som tidligere nævnt har jeg bemærket at ikke alle enheder melder sig/vises her, tilsyneladende registrerer alle radio basserede enheder sig, også når de går over et hotspot som DVMEGA(Raspberry pi) eller Babystar, medens andre der ikke involvere en radio er hmmm... mere tvivlsomme her.

Som det ses kalder alle CQ ;-) det er selvfølgelig ikke rigtigt, de fleste er i en tomands qso og kunne nemt udnyttet D-Star net funktionen "Call Sign routing" eller gået i et aftalt talerum, for at udnytte disse D-Star faciliteter bedre, eller bare for at eksperimentere...  

 

d star4all DCS004 3

"Repeater" - I dette vindue vises alle repeatere og hotspot der har forbindelse til "Reflektor DCS004", det vil sige at også de private 10mW hotspot som f.eks. mit raspberry pi / DVMEGA hotspot vises her, her vis efter en søgning ved hjælp af "Ctrl+f" om søge feltet som her kommer i toppen til højre eller i bunden til venstre, er et spørgsmål om hvilken browser der bruges...  

 

d star4all DCS004 4

"Group Info" I dette vindue vises antallet af repeatere/hotspot der er forbundet til de forskellige talerum.

 

d star4all DCS004 5

Ved at klikke på "User" vises hvilke bruger der er aktive i talerummet, og ved at klikke på "Repeater" vises hvilke repeatere der har forbindelse til det enkelte talerum.

 

ircDDB

I vinduet ircDDB Live vises trafikken i ircDDB nettet. 

 

OZ2REX

Link til "ircDDB QRGs&Maps" OZ2REX B.

I vinduet ircDDB QRGs&Maps kan placering og tragik på den enkelte repeater findes, og ved at ændre kaldesignalet i Linken fås information om den ønskede repeater, det er dog ikke alle der har et kort med placering...

13-09-2019 - OZ5RZ Benny

 

Gå til toppen