Artikel - - start 20-07-2015 10:45.

 

Jeg havde engang en ICOM ID-5100, for at naviger på D-Star nettet, fandt jeg hurtigt ud af at det eneste rigtige er at bruge DR mode - sammen med 'Your Call Sign' listen, som er en meget mere og fleksibel måde at navigere rundt i de mange mulige TaleRum og repeaterer samt bruge 'Call Sign rutning' samt til at eksperimenter men andre af de spændende muligheder der er til rådighed i D-Star nettet, er du eksperimenterende radioamatør er DR-Mode sagen.

 

ICOM ID-5100E er jo en dejlig og avanceret radio, med mange menu muligheder! f.eks. kan "DV Auto Detect" sat til ON give problemer med at modtage nogle repeatere, da ID-5100E tilsyneladende i nogle tilfælde opfatter repeaterens transmission som værende FM og derfor ikke dekoder signalet, så har du det problem så se efter om "DV Auto Detect" skulle være ON... default er OFF og sådan bør det nok være (jeg var åbenbart nødsaget til at togle den ON/OFF nogle gange for at det virkede, om en bit har været 'væltet' ved jeg ikke, jeg lavede jo nogle eksperimenter med at styre min ID-5100E via en Raspberry Pi ;-).

 

Jeg vælger først {DR} mode…

Efter at jeg med klonings programmet CS-5100 har indlæst min redigerede fil som f.eks. kunne hedde ”OZ5RZ_IC-5100_DK.icf”, så starter radioen op i VFO mode.

 

Icom ID 5100 DR mode 01

For at komme i digital mode trykker jeg {DR}, mine F 1-4 knapper i displayet, skifter til D 1-3, og jeg er i DR mode.

 

Med ”OZ5RZ_IC-5100_DK.icf” indlæst, får jeg et antal D-Star og FM repeatere, samt også D-Star og FM simplex kanaler til rådighed.

 

Icom ID 5100 DR mode 02

 

Når feltet [FROM] er markeret som vist her over, kan jeg med knappen ”Tuning Dial” vælge mellem de repeatere eller frekvenser jeg har i min .icf fil.

 Her mangler et billede :-(

For at kunne bruge de data jeg har indsat i min liste ”Your Call Sign” med CS-5100 under menupunkt ”Digital -> Your Call Sign” markerer jeg feltet [TO] og trykker en gang i det felt hvor der står ”CQCQCQ” og en ny menu ”TO SELECT” kommer frem.

 

Icom ID 5100 DR mode 04

I denne menu vælger jeg feltet ”Your Call Sign” og sørme om ikke endnu en menu popper op ;-)

 

Icom ID 5100 DR mode 05

Dette er så listen ”Your Call Sign” jeg vælger ”Use Reflector”, og jeg kommer tilbage til ”MAIN” og er klar til at operere… efter min mening er listen ”Your Call Sign” en meget brugbar liste, hvis du altså vil bruge de smarte funktioner i D-Star, og ikke bare nøjes med at bruge opkalds talerummet DCS004 B som et sludre talerum ;-)

 

Icom ID 5100 DR mode 2A

Når [TO] (der er kun en person under [TO]) nu markereres, kan jeg med ”Tuning Dial” knappen, vælge kommandoer fra min ”Your Call Sign” liste, det kan være kommandoer til repeater eller reflektor, det kan også være direkte opkald til et kaldesignal (Call Sign Routing) eller jeg kan kalde op direkte til udgangen på en bestemt repeater, og jeg kan med kommandoerne unlink og link, linke til andre talerum…

 

Icom ID 5100 DR mode 07

 

Når [FROM] er markeret, kan jeg med ”Tuning Dial” knappen, vælge mellem de D-Star og FM repeatere eller simplex frekvenser jeg har i min .icf fil.

På billedet her over lytter min [SUB] RX på ’OZ2REM B’ Domus D-Star… og min [MAIN] er klar til RX/TX via OZ2REU FM, det er den samme .icf fil der læses.

 

Jeg kan jo lave flere forskellige versioner af .icf filer (repeater/simplex lister) som kan lægges på radioens SD kort, og installeres efter behov, så har jeg stadigvæk adgang til alle de repeatere og simplex frekvenser jeg måtte ønske, men i den rækkefølge der gør det praktisk i brug. 

 

DTMF kode(toner) er en elegant måde at navigere rundt i D-Star nettet på, det er bare en skam at der ikke gives mulighed for at skrive hvilken repeater eller kaldesignal ved de 16 DTMF hukommelser som ID-5100 kan lagre! så her skal jeg altså huske både DTMF koden og kaldesignalet… det er da godt papir og blyant er opfundet ;-)

 

Icom ID 5100 DR mode 09

 Som det ses på billedet her ovre kan jeg vælge en af de 16 DTMF koder, som er i hukommelsen eller jeg kan vælge at taste direkte med tastaturet vist her under.

 

Vælger jeg DTMF fra hukommelsen sendes koden øjeblikkeligt, hvilket kan være praktisk hvis jeg når en QSO i gang i ’DCS004 B’, hvor deltagerne er connected til D-Star nettet via en eller to andre repeatere som ikke ;-) er den jeg er connecte til… så jeg i en passende taste pause, kan sende en DTMF kommando der f.eks. skifter den ”lokale” repeater til et andet talerum… ved brug af ”Directe Input” sendes DTMF koden når jeg trykker [TX].

 

Icom ID 5100 DR mode 10

Men det at skifte talerum når en QSO er i gang over et antal på ca. 30+ repeatere i DCS004 B, er det ikke så nemt som det kunne lyde… problemet er at jeg ikke kan se på min radio, hvilke repeatere der egentlig er i brug(eller nødvendig!) for den igangværende QSO, for at vide dette skal jeg have et øje på en PC skærm!!! for at se om jeg f.eks. kan skifte talerum på den lokale repeater, uden at forstyrre den igangværende QSO… 

     

Men selvfølgelig jo flere der kun bruger de nødvendige repeatere! jo nemmere vil det være… tror jeg… men mobilt hmmm ;-) når ja! når jeg laver min liste ”Your Call Sign” så rækkefølge af kommandoer som "Use Reflecrtor"og "skift talerum" samt "Link Default" komme i den rigtige rækkefølge er det faktisk ganske nemt... ;-)

 

(En gennemgang af kloningsprogrammet vil nok også være en god ide ;-) så jeg kan ’huske’ hvad jeg har glemt ;-).

Gå til toppen