I gang med min ICOM ID-31.

 Artikel opdateres ikke... (og dog overvejer at ændre denne artikel til ID-51plus)

opdateret (lille opdat 22-01-2019) 28-07-2016 12:20 - - start 18-10-2015 10:10.

Efter at jeg i starten brugte hukommelses kanaler på min ID-31 og ID-5100, for at navigere på D-Star nettet, men hurtigt fandt ud af at denne måde ikke er særlig fleksibel, altså tung at danse med... hvis vi vil bruge D-Star som det egentlig er designet til...

Derfor finder jeg at den eneste rigtige måde at bruge D-Stat - - - er at bruge DR mode og tabellen "Your Call Sign", ALTSÅ altid kun EN mand i feltet TO som vist her under... det er en meget fleksibel måde at bruge både ID-31 samt ID 51 og ID-5100 på.

DR Mode ID31 01

Et eksempel på DR-mod.

Desværre er DR-Mode, i min ID-31 ikke så fleksibel som i min ID-5100... eller i ID-51plus.

Jeg vælger {DR} mode…

når jeg har redigeret min ”ID31-OZ5RZ_DK.icf” fil, kan jeg enten via kloningsprogrammet CS-31, og programmeringskabel eller via mit CS hukommelseskort indlæst filen i min ID-31.

                    DR Mode ID31 18                                   DR Mode ID31 19                     

For at indlæse fra mit SD-kort - trykker jeg {MENU} og vælger [SD Card] -> [Setting Load] -> hvor jeg markerer den ønskede fil, i dette tilfælde ”ID31-OZ5RZ_DK.icf” og trykker på {blå} (den blå knap i midten ;-)

                   DR Mode ID31 20                                    DR Mode ID31 21                            

Da min ID-31 har mine oplysninger (Kaldesignal m.m.), vælger jeg i [FILE LOAD] at markere [Except My Station] og trykker {blå}

                   DR Mode ID31 22                                    DR Mode ID31 23                                

Jeg vælger to gange YES med efterfølgende tryk på {blå}

                   DR Mode ID31 02                                    DR Mode ID31 03

Min fil bliver indlæst… som i dette tilfælde blev ”ID31-OZ5RZ_DK.icf”, -  ’Reboot’ betyder sluk og tænd for radioen… radioen starter op efter 'Reboot' i FM VFO mode.

                   DR Mode ID31 04                                    DR Mode ID31 05                                           

                              I FM mode                                                                          I DR mode

Jeg komme i DR mode med et langt tryk på {DR}, - - - - - - - -  og jeg er nu i DR mode.

Når feltet [FROM] er markeret som vist her under, kan jeg med knappen ”Tuning Dial” vælge mellem de repeatere jeg har i min ”ID31-OZ5RZ_DK.icf” fil.

Med ”ID31-OZ5RZ_DK.icf”” indlæst, får jeg altså de ønskede D-Star repeatere til rådighed, disse har jeg redigeret i CS-31 under[Digital] -> [Repeater List].

DR Mode ID31 05

For at kunne benytte min liste ”Your Call Sign” som er redigeret i CS-31 [Digital] -> [Your Call Sign] må jeg først vælge den

                  DR Mode ID31 06                                     DR Mode ID31 07

Jeg markerer feltet [TO] (med de tre personer) og trykker {blå} og kommer i menu [TO SELECT] med knappen ”Tuning Dial”markerer jeg [Your Call Sign] og trykker {blå} - hvorefter jeg vælger [Use Reflektor] og trykker {blå}…

                  DR Mode ID31 08                                     DR Mode ID31 10

Nu har jeg så valgt min liste ”Your Call Sign” som nu er indlagt i adressefelt ’UR’, når [TO] (der er nu kun en person under [TO]) jeg kan nu med ”Tuning Dial” knappen, vælge kommandoer og destinationer fra min ”Your Call Sign” liste! - Det kan være kommandoer til repeater eller reflektor, det kan også være direkte opkald til et kaldesignal (Call Sign Routing) eller jeg kan kalde op direkte til udgangen på en bestemt repeater, og jeg kan med kommandoerne unlink og link f.eks. til andre talerum… den nemmeste måde at linke til talerum m.m. er dog at bruge DTMF/CCS7 kode.

DR Mode ID31 09

Når [FROM] er markeret som her over, kan jeg med ”Tuning Dial” knappen, vælge mellem de D-Star repeatere jeg har i min ”ID31-OZ5RZ_DK.icf” fil.

DR Mode ID31 11

Når [TO] er markeret, som på billedet her over, kan jeg vælge i min liste ”Your Call Sign” f.eks. en kommando til den lokale repeater, det kunne være jeg ønsker at høre min egen modulation, så jeg sætter ’E’ (for Echo) i ottende position i ’UR’ – repeateren laver nu en optagelse af mit opkald, som så når jeg slipper PTT afspilles, så jeg nu selv kan vurderer kvaliteten af min modulation - smart ;-).

Der er også andre muligheder, hvis jeg f.eks. sætter ’I’ (for Info) i ottende position i ’UR’ melder repeteren tilbage til mig hvilket talerum den er i.

OZ5RZ Benny 19-07-2016 20:55

Gå til toppen