Benyt andre TG(Tale Grupper) end de der er standard i TS2:

TS1 bruges hovedsageligt til reflektor adresse 238, som fungerer som en landsdækkende reflektor, som jo ville være velegnet som opkalds kanal... på TS1 bruges også forskellige reflektor adresser til brug for forbindelser til udlandet, nå en af disse bruges, kobles den brugte repeaters TS1 af DMR-nettet, men kobles automatisk tilbage til DMR nettet, efter en tid uden aktivitet.

TS2 er ganske spændende, da der i TS2 ligge en del spændende muligheder for at brug forskellige reflektor adresser / TaleGruppe adresser... herefter bare kaldt TG, disse TG's har så forskellige funktioner styret af DMR Systemet.

De nemmeste og mest brugte TG's er QSY1 = TG 2386 og QSY2 = TG 2387. Disse to TG's er af DMR systemets sat op til direkte at åbne TG 2386 for QSY1 eller TG 2387 for QSY2, som virker på den måde at når to eller flere QSY'er til (altså åbner) en af disse to QSY TG's vil DMR systemet sørge for at kun de nødvendige repeaterer åbnes for at QSO'en kan gennemføres, så ligge alle deltagere på samme repeater, så vil kun denne repeater være aktiv, men disse to QSY TG's er landsdækkende (på kommando)... så alle der åbner samme QSY TG vil kunne deltage i QSO'en via den repeater de bruger (forudsat selvfølgelig at TS2 er ledig).

En rigtig interessant TG er reflektor adresse 009, ofte kaldt 'Reflektor' eller 'Lokal'... denne TG er udstyret med en ganske særlig funktion... den benytter den reflektor adresser der ligger i TS2... som standard ligger de Regionale TG i TS2 - - det er adr. 4701 Nordjylland - adr. 4702 Midtjylland - adr. 4703 Syddanmark - adr. 4704 København Nordsjælland - adr. 4705 Sjælland, disse 5 TG adresser har samtidig den funktion indbygger fra DMR systemets side, at når de aktiveres - åbnes alle repeaterer i det pågældende regionale område, altså ikke Lokalt men Regionalt (og TS2 kan ikke bruges andre steder i regionen). Men reflektor adresse 009 kan andet end dette.

Som tidligere nævnt, kalder reflektor adresse 009 den TG-adresse der ligger i TS2, og denne adresse kan vi som bruger lægge op i TS2, f.eks. JOTA - reflektor adresse 4718 eller - Chat DK 4708, disse adresser skrives i codeplug 'en lige som andre TS2 adresser f.eks. QSY1, bare med den nye adresse.

Måden dette så fungere på er lidt anderledes... først vælges f.eks. Chat 4708 på radioen og der tastes kort... den nye adresse lægges op, repeateren svare på Engelsk med Tysk accent ;-) der fortæller at repeateren nu er i 4-7-0-8, nu skiftes radioen tilbage til den Regionale (reflektor adresse 009) og QSO'en udføres her... (reflektor adresse 009 er jo i virkeligheden en tale kommando der bruger den aktuelle TS2 reflektor adresse) efter end QSO skifter TS2 tilbage til den regionale TG, efter en tid uden aktivitet. 

73 de OZ5RZ Benny