Benyt andre TG(Tale Grupper) end de der er standard i TS2:

 

QSY1                 TG 2386

QSY2                TG 2387

Regional             TG 009               Som af mange (efter min mening fejlagtigt) kaldes Lokal eller reflektor.

 

Ved QSY til QSY1 eller QSY2, opnår vi at kun de nødvendige repeaterer benyttes, det kan være en – to eller flere, de to QSO TG virke landsdækkendenår de bruges på de aktuelle repeaterer.

 

Funktion af den Regionale TG 009 er noget anderledes, da denne reflektor adresse TG 009 jo åbner alle repeaterer i dens regionale område, er den velegnet som Regional opkalds kanal/TG, men uegnet til en QSO over en eller to repeaterer… da TS2 jo vil være optaget i alle regionale repeaterer, så brug af f.eks. QSY1 eller QSY2 i regionen vil ikke være muligt.

 

Reflektoren med adresse TG 009 åbner som standard den TG der ligger i repeateren, og som standard ligger jo den regionale TG, men denne standard TG kan udskiftes med en anden TG som f.eks. TG 4720 eller anden TG, så når en QSO skiftes over i en anden TG benyttes igen kun den eller de nødvendige repeaterer.

 

Der er forskellige måder at skifte TG på, lidt afhængig af radio. Men det handler om at når ’kanal vælgeren’ står på den regionale TG 009 så kan den nye TG sendes enten ved indtastning via tastaturet efter fuldt af et kort tryk på PTT (TG adressen lægges op) og QSO’en kan begynde, er det en QSO over en repeater er det nok at en lægger TG adressen op, ved brug af mere ned en repeater, skal TG adressen lægges op i de benyttede repeaterer.

 

Min Hytera AR 685 (Håndstation) der har tastatur kan jeg programmere de enkelte taster til at holde en TG adresse, i mit tilfælde er 1 til 5 de regionale TG adresser, og 6 til 0 de alternativ TG’s jeg måtte ønske f.eks. TG 4720 i tast 8.

 

I min TYT 390G går jeg i menu -> Contacts -> skriver den ønskede TG adressen trykker PTT kort.

 

 For at benytte en alternativ TG som f.eks. TG 4720 stilles ’kanal vælgeren’ på den regionale TG som er TG adresse 009 og trykker 8 på tastaturet, i mit display skrives 4720 og jeg trykker PTT, på Engelsk stemme annonceres med herlig Tysk accent at jeg nu er i 4 7 2 0 og her bliver repeateren til den automatisk skifter tilbage til den Regionale TG, efter en tid uden trafik.

73 de OZ5RZ Benny

Gå til toppen