Hjælp min Tyt MD 390 vil have et password...

Jeg OZ5RZ Benny, eksperimenterer med tilgængelige interessante firmware opdateringer og tilpasse / skriver codeplug til min Tyt MD 390, og det er jo vældig spændende, det sjove og spændende ved at være radioamatør er jo at eksperimentere og prøve at forstå hvorfor vores grej gør som det nu gør… men UPS! Så går noget galt :-(

Min Tyt MD 390 ville pludselig have et password når jeg med CPS ville skrive en frisk codeplug ind, og jeg har altså ikke aktiveret eller skrevet et password… efter nogen snak på DMRplus nettet var der en amatør kammerat der vist havde hørt noget som virkede på en Tyt MD 380…

Trickset var at gå i CPS programmets setting.ini, og ændre password = 0 til password = password  se billedt…

passwordTYT

Help my Tyt MD 390 will have a password...

I OZ5RZ Benny, experimenting with available interesting firmware updates and customize / write code plug for my Tyt MD 390, and it's very exciting, the fun and exciting thing about being a radio amateur is to experiment and try to understand why our stuff does that it now do ... but UPS! So something goes wrong :-(

My Tyt MD 390 would suddenly have a password when I was using CPS to write a fresh codeplug and I have not activated or typed a password ... after someone spoke on the DMRplus network, there was an amateur mate who had heard something that worked on an Tyt MD 380 ...

The trick was to go to the CPS program setting.ini and change password = 0 to password = password see picture ...

KD4Z Toolkit.

jeg bruger KD4Z Toolkit v4.0 / MD380Tools til min Tyt MD-390G. Det ser ud til at dette Toolkit Tools har en funktion til at løse et problem med et uønskede password... jeg har ikke prøvet dette.

I'm using KD4Z Toolkit v4.0 / MD380Tools for my Tyt MD-390G. It seems that this Toolkit Tools has a feature to fix a problem with an unwanted password ... I have not tried this.

Vy 73 de OZ5RZ Benny 08 jul 2018

Gå til toppen