DMR+ et fleksibelt net.

Kan DMR+ noget- - udover den traditionelle brug af LK ref. 238 – Regional ref. 009 samt QSY1 ref. 2386 og QSY2 ref. 2387, ja det kan DMR+ da…

Men der skal nok eksperimenteres lidt, for at finde ud af om og hvordan… men at eksperimentere, er jo også lige det, vi som eksperimenterende radioamatør gør ;-) DMR+ eksperimenter er jo ikke kun at skrive codeplug, det er jo også at finde flest mulige trafikveje i DMR+ systemet.

Alle repeatere i DMR+ har to timeslot, TS1 og TS2, hvilket giver hver repeater to samtidige trafikveje, hvor disse trafikveje fører hen, bestemmes af hvilken reflektor(ref.) eller talegruppe(TG) den aktuelle repeaters timeslot, får tildelt(jeg fornemmer at TG(talegruppe) og ref.(reflektor) er to forskellige navne for den samme funktion ?).

TS1 (Time Slot 1)

I TS1 ligger LK (landskanalen), der altid er ’ON’ = tast og tal… det giver ”En, QSO med to eller flere deltagere” i Danmark.

Men på alle repeatere er det muligt at lave en QSO med udlandet i TS1.

Dette gøres ved at aktivere en udenlandsk TG(Tale Gruppe) i TS1. Denne TG er ”on demand” og den aktuelle repeater bliver koblet fra landskanalen.

Repeateren har nu en hængtid på 15sek, hvis der ingen aktivitet er inden hængtids udløb, skifter repeateren tilbage til LK.

Med ca. 30 repeatere, kunne der så i teorien ;-) være QSO’er på TS1 med 30 forskellige lande. Men så ville landskanalen være helt afkoblet. Nok ikke særlig realistisk at det vil ske, men er altså en teoretisk mulighed.

Mere sandsynligt vil det måske være at f.eks. 5 repeatere snakker med hvert sit land.

Lad os antage at der er 30 aktive repeatere.

Så kunne der være 1 QSO i gang på landskanalen over 25 repeatere TG 238.

Og 5 repeatere der er koblet af LK, for at køre udenlands QSO’er f.eks. sådan.:

På 1 repeater er en QSO med Australien TG 505

På 1 repeater en QSO med Tyskland TG 262

På 1 repeater en QSO med Finland TG 244

På 1 repeater en QSO med Italien TG 222

På 1 repeater en QSO med Østrig TG 232

I dette eksempel er der så 6 samtidige QSO’er i gang på nettet, alle ved brug af TG og på TS1.

Det er også muligt at tilgå geografiske / regionale områder, ved korrekt adressering af den ønskede TG.

TS2 er on ’demand’.

Regional reflektor er en af mulighederne, enten ved at benytte TG 9 der placerer dig i den aktuelle repeaters regionale reflektor, f.eks. vil OZ2REM ’Domus’ åbne alle regionale repeatere i København og Nordsjælland, det svarer til ref. 4704.

ref. 4701 Nordjylland

ref. 4702 Midtjylland

ref. 4703 Syddanmark

ref. 4704 København Nordsjælland

ref. 4705 Sjælland.

Ved brug af en af disse reflektorer, bliver alle repeatere i den aktuelle region aktiveret, for ”En, QSO med to eller flere deltagere”, TS2 er nu optaget i den aktuelle region, det er også muligt at være med fra andre regioner, ved at gå direkte på den aktuelle reflektor.

Men en repeater kan også koblet væk fra den regionale reflektor, til enhver af de tilgængelige reflektorer (det vil sige at jeg under en regional QSO kan koble en af de regionale repeatere fra den i gang værende regionale QSO og til en anden tilgængelig reflekter…)

Reflektor QSY1/2.

Når vi vælger en af QSY reflektorerne, bruges 2 repeatere til at afvikle En QSO mellem to brugere, når QSY1 er valgt, kan QSY2 bruges på repeatere der IKKE er aktive i QSO’en på QSY1… eller omvendt.

QSY1/2 er også landsdækkende, men on ’demand’ så flere kan deltage, via andre repeatere, ved at aktivere den ønskede QSY1/2 reflektor(hvilket vi jo tydeligt ser når en QSY1/2 QSO får ører ;-) ), QSY1/2 er kun til brug i DK.

På TS2 er det ved brug af forskellige TG’s muligt at splitte DMR+ nettet op i enkelt QSO’er over to repeatere, det vil sige at med de 30 repeatere vi i skrivende stund forestiller os er til rådighed, vil det være muligt at have 15 enkeltstående QSO’er kørende… ikke at jeg tror dette vil ske, men det fortælle noget fleksibiliteten i DMR+ nettet.

Men et tænkt eksempel kunne se sådan ud.:

2 repeatere på QSY 1 ved hjælp af TG (aktiveret på sædvanlig vis)

2 repeatere på QSY 2 ved hjælp af TG (aktiveret på sædvanlig vis)

De efterfølgende QSO’er åbnes ved først at lægge de ønskede to repeatere i den valgte/aftalte reflektor, for derefter at bruge Ref/Lok/Reg (eller hvad du har kaldt TG 9 i din codeplug).

Men brug IKKE Ref/Lok/Reg direkte… da det vil åbne alle regionale repeatere i TS2 - som f.eks. på Sjælland vil være 11 regionale repeatere.

2 repeatere på 4701 (Nord Jylland ) ved hjælp af reflektor

2 repeatere på 4702 (Midt Jylland ) ved hjælp af reflektor

2 repeatere på 4703 (Syd Jylland ) ved hjælp af reflektor

2 repeatere på 4704 (KBH ) ved hjælp af reflektor

2 repeatere på 4705 (Sjælland) ved hjælp af reflektor

2 repeatere på 4706 (bla brug) ved hjælp af reflektor

2 repeatere på 4707 (bla brug) ved hjælp af reflektor

2 repeatere på 4708 (bla brug) ved hjælp af reflektor

2 repeatere på 4709 (test) ved hjælp af reflektor

1 repeater på 4010 (German Chat2) ved hjælp af reflektor

1 repeater på 4804 (Australien, regional for Queensland) ved hjælp af reflektor

2 repeatere på 4505 (Raspberry & Arduino) ved hjælp af reflektor

2 repeatere på 4513 (Hunting and Fishing) ved hjælp af reflektor

2 repeatere på 4504 (Satellites) ved hjælp af reflektor.

De tre nederste 4505 – 4513 – 4504 bruger to danske repeatere, forudsat at begge deltagere er i Danmark, eller er der tre repeatere ledige til måske andre interesse grupper.

Igen, dette er altså bare et tænkt eksempel, som sikkert aldrig vil forekomme, men det viser noget om mulighederne og fleksibiliteten i det danske DMR+ net.

En interessant observation her, er jo at der findes TG’s for særlige interesse grupper, som ikke nødvendigvis er radioamatør orienteret - - men måske en TG for HF DX info eller antenne projekter eller – eller - kunne være interessant…

Gå til toppen