DMR et fleksibelt net.

 

TimeSlot = TS  

TaleGrupe = TG  

Kan DMR noget- - udover den traditionelle brug af LandsKanalen (opkalds ;-) ) i TS1 adr. 238 –, ja det kan DMR da…

Men der skal nok eksperimenteres lidt, for at finde ud af om og hvordan… men at eksperimentere, er jo også lige det, vi som eksperimenterende radioamatør gør ;-) DMR eksperimenter er jo ikke kun at skrive codeplug, det er jo også at finde flest mulige trafikveje i de to DMR systemet...

De første og mest benyttede TG'ser nok QSY1 - TS2 adr. 2386 og QSY2 - TS2 adr. 2387, samt den Regional - TS2 adr. 9.

Denne i mange codeplugs kaldt 'Lokal' eller 'Reflektor' men denne er jo langtfra 'Lokal', da TS2 adr. 9 åbner alle repeatere i det Regionale område... så når den bruges til en QSO blokerer den TS2, i hele det regionale område, så QSY1 eller 2 eller andre TS2 TG's ikke kan bruges i Regionen. Hvis i stedet QSY1 eller 2 benyttes til QSO, benyttes kun den/de nødvendige repeatere, og TS2 kan andvendes på andre repeatere i regionen, til den ikke benyttede QSY kanal eller andre TG's.

TS1 (Time Slot 1)

I TS1 ligger LK (landskanalen) adr. 238, der altid er ’ON’ = tast og tal… og et opkald kommer ud i TS1 på alle repeatere i Danmark.

I TS1 ligger i nogle repeatere TG WW adr.1 og TG EU adr. 2 åben for at modtage disse TG's. På alle repeatere er det muligt at lave en QSO med udlandet i TS1 med disse to TG's (samt andre TG's).

Dette gøres ved i TS1 at aktivere de udenlandske TG's. Denne TG er ”on demand” og den aktuelle repeater bliver koblet fra landskanalen, efter en tid uden aktivitet, skifter repeateren tilbage til LK.

Andre udenlandske TG's, bare for at nævne nogle:

Australien TG 505

Tyskland TG 262

Finland TG 244

Italien TG 222

Østrig TG 232

Det er også muligt at tilgå geografiske / regionale områder, ved korrekt adressering i TS1 af den ønskede TG.

TS2 er on ’demand’.

Som tidligere nævnt, vil et opkald i TS2 med TG adr. 9, aktivere alle repeatere i den aktuelle repeaters regionale område, f.eks. vil et opkald i TS2 med TG adr. 9 over OZ2REM ’Domus’ åbne alle regionale repeatere i København og Nordsjælland, da TG adr. 4704 ligger som standard i TS2.

adr. 4701 Nordjylland

adr. 4702 Midtjylland

adr. 4703 Syddanmark

adr. 4704 København Nordsjælland

adr. 4705 Sjælland.

Ved brug af en af disse reflektorer, bliver alle repeatere i den aktuelle region aktiveret, TS2 er nu optaget i den aktuelle region. Ved at gå direkte på den aktuelle regions TG adr. er det muligt at deltage i en QSO i andre regioner.

Det interessante ved TS2 og TG adr. 9 er at denne funktion, kalder den TG adr. der ligger eller lægges i TS2, det er som standard den Regionale TG adr. disse TG adr. er af DMR systemet sat til at åbne alle repeatere i repeaterens regionale område...

Vi kan ved at lægge en anden TG adr. op i TS2 og ved igen at benytte TS2 med TG adr. 9... der nu vil benytte den TG adr. vi har lagt op i TS2... men som nu bare åbnes denne TG adr. i den aktuelle repeater, så QSO deltagere der ikke er på denne repeater, skal åbne samme TG adr. i den repeater der benyttes.

Reflektor QSY1/2.

Når vi vælger QSY1 eller QSY2, bruges 1 eller 2 repeatere til at afvikle en QSO... når QSY1 er valgt, kan QSY2 ikke bruges på samme repeatere… eller omvendt.

QSY1 og 2 er også landsdækkende, men on ’demand’ så flere kan deltage, via andre repeatere, ved at aktivere den ønskede QSY1 eller 2 adr. (hvilket vi jo tydeligt ser når en QSY1 eller 2 QSO får ører ;-) ).

 

En interessant observation er at der findes TG’s for særlige interesse grupper, som ikke nødvendigvis er radioamatør orienteret - - men måske en TG for HF DX info eller antenne projekter eller – eller - kunne være interessant…

Vy 73 de OZ5RZ Benny

Gå til toppen