DMR+ DK.

 

I gamle dage ;-) for ikke længe siden, havde vi i Danmark 3 DMR net, bestående af MOTOTRBO og Hytera DMR, disse to net er nu lagt sammen til et sammenhængende DMR+ net, med tæt på 35 repeatere nogenlunde fordelt ud over landet, desuden er der BrandMeister DMR nettet, i daglig tale BM DMR .

Set fra vores position i Frederikssund er vi på afstand omringet af flere DMR+ repeatere, hvor D-Star nu efter en meget bedre start, udmærker sig ved ikke at have nogle repeater i hverken det østlige og vestlige Nordsjælland eller København :-( - i Frederikssund arbejder vi på at få opsat en 2 meter D-Star repeater, vi vælger netop VHF i håbet om en bedre dækning...

Hvad er så DMR så for en størrelse… Ja det ved jeg egentlig ikke rigtigt… og det er jo herligt, så er der noget at studere og eksperimentere med ;-). Så jeg har kikket på nettet, hvor der findes mange interessante artikler, og med god hjælp af et par PDF dokument og foredrag af OZ1BZJ Michael, om DMR og omlægningen til DMR+ og et skriv af OZ1HWN om kanaler og talegrupper, begynder der at tegne sig et billede.

Dette skriv som jeg også lægger på OZ6FRS hjemmeside, som en appetit vækker til klubbens medlemmer, men samtidig skal ses som et ”projekt” under udvikling, og jeg forbeholder mig altså min ret til at lave fej!!! - - og løbende rette i artiklen, hvis eller når jeg bliver klogere… ;-)

En af grundene til at være eksperimenterende radioamatør, er jo at forsøge at få en forståelse for hvordan eller hvorfor ting virker… også nymodens dimser som DMR ;-)  ellers vil Skype jo være både nemmere og billigere…

DMR (Digital Mobile Radio)

Digital tale (DV = Digital Voice) involverer en konvertering af vores analoge stemme, til en digital datastrøm, som så transmitteres (i vores tilfælde) over radiobølger (typisk for DMR på UHF) og kabelmedier (Internet). Til denne konverteringsproces anvendes en vocoder(talekoder), den transmitterede digitale stemmes data strøm, indkapsles derefter i en protokol(software), som håndterer adressering og kommunikations styringen, både afsender og modtager skal bruge samme vocoder og protokol for at kunne kommunikere. Blandt de digitale stemme teknologier, der anvendes på amatør båndene, er de mest populære D-STAR (Digital Smart Technologies for Amateur Radio), og DMR (Digital Mobile Radio) og System Fusion. Denne artikel fokuserer på DMR teknologi.

Digital Voice on VHF/UHF

Både D-STAR og System Fusion er designet specielt til amatør radio brug.

DMR, er udviklet af det Europæiske telekommunikationsstandarder Institut (ETSI), og bruges verden over af professionelle og til amatørradio brugere.

I øjeblikket fremstiller lCOM håndhold og mobiler samt repeatere til D-STAR, også Kenwood fremstiller en håndstation til D-STAR. Yaesu er den eneste producent til System Fusion. Der er over et dusin producenter af DMR-kompatibelt udstyr, Herunder Kydera, Motorola Solutions, Hytera, Vertex Standard, Connect Systems, Baofeng Telecom Technologies (BFDX), Kirisun og Tytera, men vær opmærksom på at nogle ’billige’ kineser modeller kun er TIER I(et) modeller… og ikke kan bruges på vores DMR+ net, skal være TIER II(to).

Amatører har implementeret DMR med Over 1400 repeatere og 16.600 brugerradioer, dette tal er fra 2015, jeg har ingen tal for i dag dec. 2018... men der er udgivet flere end 100.000 DMR ID numre... det siger jo i sig selv noget ;-)


I Danmark er vi færdige (så færdig som man nu engang bliver, når software er en del af et projekt ;-) ) med at sammenlægge de to oprindelige net ”DMR MotoTrbo” og Hytera DMR, til et net under DMR+, der er Sammenkoblet via IPSC2, og (som jeg forstår det) med DMR-MARC (Motorola Amateur Radio Club) som tovholdere for dele af infrastruktur og registrering af DMR ID, der arbejdes også på kommunikationsmuligheder mellem DMR+ og BM.

DMR udnytter et Radio ID nummer, som radio amatører skal indhente fra DMR-MARC, som tjener som et centralt register for denne verdensomspændende radioamatør brug af DMR-ID, DMR-ID’et forbindes med kaldesignalet.

DMR Standard
DMR er opdelt i tre niveauer. Tier I(et) er en enkelt kanals specifikation designet til den europæiske ikke licenserede dPMR446 service. Det er et enkelt kanals Frekvens Division Multiple Access (FDMA) signal i en 6,25 kHz båndbredde. Standarden støtter Peer-to-peer (tilstand 1), Repeater (tilstand 2) og koblet Repeater (mode 3) konfigurationer. Anvendelsen af Tier I Standarden er blevet udvidet til brug i radioer udenfor ikke licenserede dPMR446 service.

Tier II(to) (den vi bruger) optager 12,5 kHz båndbredden der er delt mellem to kanaler (time slot), ved hjælp af Time-Division Multiple Access (TDMA) og IP Site Connect (IPSC) til sammenkobling af repeatere over internettet. De fleste radioamatør implementeringer, af DMR bruger tale i begge Time Slots.

Tier III(tre) er bygget op over Tier II, men tilføjer trunking operationer, der involverer flere repeatere på et enkelt sted (jeg mener at trunking i denne sammenhæng, betyder at der kan bæres data fra flere netværk/kilder). Ikke alle fabrikanters trunking implementeringer er Tier III - kompatible.

Amatørradio implementeringer
I Danmark har der som nævnt, været tre net i drift, MOTOTRBO™ og Hytera samt BrandMeister. I slutningen/starten af 2017/2018 er infrastruktur for disse netværk blevet omlagt til et netværk DMR+, dette net understøtter som før DMR radioer af typen Tier II.

Vocorder

Selv om det ikke er angivet i ESTI-standarden, gennem aftale med producenterne, benytters i nuværende implementering af DMR ”Digitale Voice Systems Inc.  (DVSI) AMBE + 2™ vocoder. Mange af radioproducenterne har implementeret vocoder i Licenseret software, andre brug en DVSI chip. Den fremadrettede fejlkorrektion (”Forward Error Correction” (FEC)), i AMBE + 2 er en forbedring af talekvaliteten i forhold til ældre teknologiers vocoder.

Networks

Amatør netværk med MOTOTRBO og Hytera repeatere nu DMR+ netværk, ser ens ud fra slutbrugerens synspunkt. BrandMeister netværket er lidt anderledes.

DMR udstyr og programmering
DMR repeatere er i overvejende grad kommercielt grej. DMR transceivere findes i OZ land til priser fra omkring under 1.000,00 DKR. og op til omkring 5.000,00 DKR+. denne store prisforskel skyldes jo at DMR ikke er et radioamatør produkt, men et kommercielt produkt, derfor er der et meget større marked, som kinesiske producenter, som f.eks. Tytera m.f. går efter. Dette er ikke tilfældet for ICOM / Kenwood D-Star, der jo er regulært radioamatør grej. 

De fleste DMR-radioer kræver programmeringskabel til programmering af radioen,
samt brug af producentens software til opsætning og indlæsning af codeplugs(datafile), mens andre radioer understøtter programmering via Bluetooth eller FPP (Front Panel Programmering). Enhver Tier III-kompatibel radio vil også fungere på Tier II-systemer.

Digital vs analog
Når du opereres på en analoge FM-repeater, vil du have bemærket, at lydkvaliteten forringes når signalet til repeateren (uplink) bliver svagere, og når afstand til repeateren øges bliver signalet fra repeateren (Downlink) også svagere, indtil du ikke kan høre repeateren. Dette er selvfølgelig også tilfældet for en digital transmission, forskellen i lydkvalitet er at det analoge FM signal forringes i takt med det faldende signal niveau. Den digitale transmission bevarer lydkvaliteten så længe der ikke tabes data pakker, hvilket ’normalt’ bevirker at den gode lydkvalitet holder længere væk fra repeateren, indtil du når ud i nærheden af repeaterens dækningsområde, nu begynder transmissionen at tabe bit eller miste datapakker og kvaliteten af talen forringes nu hurtigt, og det kommer mere til at lyde som R2D2 eller bølgeskvulp.

En anden faktor er selvfølgelig internettet, her kan forekomme udfald af UDP-pakker, der bruges til at flytte dit signal mellem repeater og bridges, dette vil have samme ødelæggende effekt på kvaliteten af transmissionen. Analog statisk støj er en ting fra fortiden. Ved hjælp af digitale stemme teknologier, som er implementeret i DMR, med ”Forward Error Correction” (FEC), som medvirker til at udvide den anvendelige kommunikations rækkevidde en anelse.


 

 DMR TDMA TS

Figur 1 - DMR-signalet optager 12,5 kHz, og understøtter to Time Slot kanaler.

 

To-TimeSlot TDMA
DMR Tier II og DMR Tier III bruger en båndbredde på 12,5 KHz, der deles mellem to Time Slot (TS1 og TS2) ved hjælp af ”Time-Division Multiple Access” (TDMA), hvilket resulterer i en Spektrum effektivitet på 6,25 kHz pr. Kanal (Figur 1).

Hver Time Slot kan bære enten tale og/eller data. Du kan tænke på de to Time Slots som separate kanaler. Det betyder at en repeater tillader to separate Kanaler på samme tid. De fleste Amatør DMR repeater system implementeringer, bruger begge kanaler til tale og begrænsede tekstbeskeder SMS. Typisk er en kanal (Time Slot 1) i brugt til ”bredt område netværk” f.eks. Landskanalen og den anden kanal (Time Slot 2) er regional og giver mulighed for QSY til andre talegrupper(Reflektorer). For repeater operatører, giver en enkelt to-slot TDMA repeater jo en betydelig besparelse, over for to enkelt stående repeatere, for at opnå to separate kommunikationskanaler, da kun en repeater og et antennesystem er påkrævet.

TDMA DMR uplink, bruger 30 ms for hver time slot (27,5 ms frame(ramme) og et mellemrum på 2,5 ms), senderen er kun på i 27,5 ms hver 60 ms, dette resulterer i forlænget batterilevetid for bærbare enheder. DMR-repeateren transmitterer (downlink) i en kontinuerlig datastrøm selvom kun et Time Slot bruges. Det 2,5 ms uplink mellemrum, erstattes med en CACH-burst (fældes meddelelseskanal), der bruges til kanalstyring og lav hastighed signalering. En 27,5 ms frame omfatter 264 bits (108 bit payload(nyttelast), 48 bit SYNC, og en anden 108 bit payload). Vocoder komprimerer 60 ms audio, inklusive FEC ((Forward Error Correction) fremadrettet fejl korrektion) i 216 bit af Data til transmission. Mellemrummet på 2,5 ms inkluderer tid, for at udgangstrinnet kan får tid til at starte og stoppe.

Payload

Tale Grupper
Talegrupper (TG) tillader grupper af brugere at dele et Time Slot, uden at forstyrre andre brugere af samme Time Slot, andre steder på nettet. Kun en TG ad gangen kan bruge et Time Slot på en repeater.

TS 1.

TG238 i TS 1 (Landskanalen(opkald)) optager normalt TS 1 på alle repeatere, og er altid ”On(til)”, der er også andre TG der benytter TS 1, f.eks. TG 1 = WW og TG 2 = EU, disse TG’s er ”On Demand(til på kommando)” altså aktiveres med PTT.

TS 2.

Ved at QSY til TG QSY 1, bruges TS 2 på en, to eller flere repeatere… f.eks. hvis begge QSO deltagere ligger på samme repeater, og QSYer til QSY 1 vil deres QSO benytte TS 2 på denne ene repeater, men hvis de to QSO deltagere er på to forskellige repeatere, og QSYer til QSY 1 vil deres QSO nu benytte TS 2 på disse to repeatere.

Flere kan deltage i QSOen ved at skifte deres repeater til samme QSY 1, disse vil så benytte deres repeaters TS 2.

Er QSY 1 i drift på en eller flere repeatere, vil QSY 2 i TS 2 kunne bruges på andre repeatere, der ikke er arrangeret i QSOen i QSY1.

QSY 1 og 2 er jo i princippet landsdækkende… men kun ”On Demand”.

Ens opsætning af Zoner(gør det nemmere)

  1. Repeater navn LK, (TG 238 TS1, landskanal/opkaldskanal RX liste DMR+ TS1)
  2. Repeater navn REG (TG 9 TS2, aktiveres med PTT efter aktivering lyt om der er trafik... regional f.eks. 4704 Region 4, som åbner alle regionale repeatere (Nordsjælland og København), altså velegnet til QSO i samme region, men andre regioner kan tilgås, f.eks. en ring QSO i 4703 Syddanmark med to lokale deltagere og mig fra 4704 KBH der i stedet kobler mig ind på 4703) - - den regionale reflektor TG 9 kan også efter aftale bruges som regional opkalds TG... hvis man regionalt aftaler at lytte på TG 9 vil et opkald i den aktuelle region blive hørt... (ligesom trafik i TS2 på den lokale repeater vil høres).
  3. Repeater navn QSY1 (TG 2386 TS2, aktiveres med PTT efter aktivering lyt om der er trafik..., forbinder repeater til repeater)
  4. Repeater navn QSY2 (TG 2387 TS2, aktiveres med PTT efter aktivering lyt om der er trafik..., forbinder repeater til repeater)
  5. Repeater navn EU (TG 2 TS1, aktiveres med PTT efter aktivering lyt om der er trafik...)
  6. Repeater navn WW (TG 1 TS1, aktiveres med PTT efter aktivering lyt om der er trafik...)
  7. Repeater navn ECHO 9990 (TG 9990 timeslot 2, den lokale repeater optager og genudsender det indtalte (fin måde at kontrollerer egen modulation på) eller om en repeater kan nås)
  8. Lokal FM repeater (for mit vedkommende OZ2REX Frederikssund)
  9. 434.3125 DMR simpleks
  10. Resterende pladser til eksperimenter ;-)

Men det er nok mest de fire første indstillinger Reflektorer, hvor det i dagligdagen vil være interesse for at vi har en ens opsætning, hvor så de resterende kanal medlemmer fra NR: 10 til NR: 16, kan udformes efter ens lokale ønsker.

Zoner
DMR-radioer understøtter zoner. En Zone er en gruppering af individuelle TG/Reflektorer, typisk en bestemt repeater med dertil hørende/ønskede TG’er samt eventuelt simpleks kanaler (DMR eller analog), samt FM repeater/FM simplex samme Zone til lokalt brug…

Det er f.eks. også muligt som jeg har gjort, at lave ”Mobil Zone” (min Tytera MD-390 har ikke roaming) med de repeatere jeg kommer forbi på min tur ligger i samme zone, så kan jeg uden at kikke (trafik sikkerhed ;-) tælle mig frem til den ønskede repeater og TG.

Farvekoder
DMR repeatere bruger farvekoder Colorcode/(CC) der ligner analoge repeateres brug CTCSS eller DCS. For at få adgang til en repeater skal radioen programmeres til at bruge repeaterens CC. Der er 16 forskellige CC'er (CC 0 - CC 15). Brugen af farvekoder er ikke valgfri på DMR-systemer. Hvis radioens farvekode ikke er indstillet korrekt, vil radioen ikke kunne få adgang Repeateren.

DMR kanaler
En DMR-radiokanal er en kombination Af frekvens, CC, TS og TG.

Kodeplug

Er simpelthen en radiokonfigurationen fil. Du konfigurerer kanalerne og driftsparametre for en radio ved hjælp af producentens programmeringssoftware eller kodeplug editor lavet af en radioamatør. Upload denne fil til radioen og men gem først en kopi af den fungerende kodepluk på din computer som backup ;-). Du kan nu bruge den originale kode fra en radio med et nyt navn, til at ændre efter egne ønsker. At opbygge en kodeplug kan tage mange timer, især hvis du vil programmere mange kanaler.

Kodeplug Kan også indeholde en kontaktliste over radio-id'er - kaldesignaler og navne der vises. Du kan finde kopier af konfigurerede kodeplug på internettet til forskellige radiomodeller, i dag nov. 2018 er et godt sted at søge hjemmesiden "codeplug.dk" eller [Søg "DMR kodeplug" i din browser]. Tjek de forskellige Yahoo! DMR grupper. Alle DMR-radioer med en alfanumerisk skærm understøtter et begrænset antal poster i kontaktlisten. Radioer uden alfanumerisk skærm understøtter ikke kontaktlister, for de fleste kineser radioer er det muligt at lave en firmware opdatering som giver mulighed for at indlæse mange (op til 100.000) bruger id.

DRIFT

Husk!, at nogen betaler for alle Infrastrukturen og de månedlige drift omkostninger. Hvis en klub opererer din lokale DMR Repeater, er det klubben(medlemmerne) der klarer omkostningerne. Hvis en person driver den lokale DMR repeater, er en donation måske en god ide, for at støtte deres løbende udgifter.

Brug af QSY 1 og QSY 2 samt regional REFlektore er også en måde at spare på udgifterne på, 2 repeatere bruger nu engang mindre strøm end 40 ;-)

Skærme og tastaturer

Nogle radioer har kun en kanalvælger knap, mens andre har monokrom eller farvedisplays, for at vise TG og ID information. Nogle viser kun kanalnumre. Til synshandicappede amatører, kan det overvejes at bruge kanalvalg med drejeknap på radioerne. De fleste af de modeller uden display har kanalvalgsknapper det har ’klik’ for hver kanal, dette tillader operatøren at tælle fra kanal 1. Nogle LCD-skærm
modellerne har også ’klik’ for hver kanalen i vælgerknap, herunder Tytera. Nogle modeller tilbyder stemme meddelelser, til Tytera findes muligheden for CW identifikation.

Analog
De fleste radiomodeller understøtter analog 12.5 KHz FM.

PA-trin.

OBS! - - Mange eksterne PA-trin virker ikke med DMR radioer… medmindre de er specifikt designet til at opfylde det meget hurtige skift mellem "send TS1 - 2.5 ms pause - send TS2" der er nødvendig på DMR.

Programmering af din radio
Din nye radio skal programmeres før første brug. Tjek på danske Hjemmesider for grundlæggende parametre, som du skal bruge for at Konfigurer din radio, et sted du kan finde information er på websiden codeplug.dk

 

73 de OZ5RZ Benny

evt. kommentarer sendes til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Gå til toppen