I gang med ICOM IC-7100.

 

20-12-2016 OZ5RZ Benny

Opdateret 26-09-2020

Når vi skal klar gjord en ICOM IC-7100 eller andre ICOM radioer der kan arbejde i D-Star skal vi bruge en datafil, der indeholder alle de nødvendige data for repeaterer og kommandoer m.m., denne fil kaldes ofte en ’codeplug’ for at have noget at starte med kan en codeplug ofte hentes på nettet, nogle flinke radioamatør kammerater har brugt tid ved tastaturet ;-) et godt sted at kikke er d-star4all.dk.

 

For at tilpasse og opdatere denne codeplug skal vi bruge en editor… ICOM kalder denne for et Clonings Program CS-(nummeret på den aktuelle radio), så i dette tilfælde er det CS-7100 vi skal bruge.

 

En vigtigt ting at observere her er… at radioens firmware versions nummer og Clonings Programmet versions nummer skal passer sammen.

 

Den nemmeste måde at bruge de muligheder som D-Star nettet stiller til rådighed, er at bruge DR-mode, i denne mode bruges en tabel ‘Your Call Sign’ der indeholder kommandoer og TaleGrupper = TG - m.m. og vedligeholdes i Clonings Programmets editor. Ved at bruge DR-mode bliver nemt og næsten som at bruge en god gammel kanalvælger… bare med flere muligheder, da vi jo nu arbejder digitalt på et netværk… D-Star nettet.


 

Et kik på CS-7100 ‘Clonings Programmet CS-7100’ editoren.

CS 7100 00

Når vi starter CS-program får vi et billede der ligner dette…

 

I IC-7100 kan vi ikke have både FM repeater og Simplex FM i hukommelses menuen, (men i den nyere ID-5100 kan vi) jeg valgte at lægge FM repeater i hukommelse pladserne ‘A’ + ‘B’.

CS 7100 01

Her hukommelse A, med alle nødvendige data for den aktuelle repeater.

 

CS 7100 02

Her hukommelse B, med alle nødvendige data for den aktuelle repeater.

 

CS 7100 03

I hukommelse C lage jeg D-Star frekvenser anbefalet for brug på HF båndende, her selvfølgelig uden repeater men som simplex… behøver jeg at skrive at jeg ingen har hørt på HF udover en enkelt aftalt prøve, min mening er – det dur ikke.

 

 CS 7100 04

I hukommelse C ligger D-Star repeaterer… hele opsætningen er vist i to billeder som skal ses i forlængelse af hinanden, for at få alle data med.

 

CS 7100 04b

Og dette er så fortsættelsen af billedet ovenfor.

Som jeg tidligere har nævnt, er den nemmeste måde at komme rundt i D-Star nettet på, at bruge DR-Mode… og ikke den ganske trælse hukommelses-mode ;-).

 

Opsætningen af DR-mode, foregår under CS-7100 editorens menupunkt ’Digital’ i de to underliggende menupunkter ’Your Call Sign’ og ’Repeater List’.

CS 7100 04c

Og her har jeg igen delt billedet i to, så fortsættelsen kommer herunder.

 

CS 7100 04d

Sammen med ’Your Call Sign’ tabellen har vi her grundlaget for DR-Mode.

----O----

Tabellen ’Your Call Sign’ er jo en væsentlig del af DR-mode, det er her vi kan indsætte de kommandoer vi ønsker eller forventer at få brug for, i den rækkefølge vi finder bedst. Alle kommandoer der står i tabellen udføres fra radioens kommando felt ’UR’, når vi er i ’DR-mode’.

CS 7100 06

Her er et eksempel på en ’Your Call Sign’ tabel, det er måske ikke så sigende at der i linje 1 og 5 bruges ordet ’Reflektor’ der burde nok have stået ’Repeater’… med kommandoen ’CQCQCQ’ kan vi tale over repeateren gennem den adresse der på det aktuelle tidspunkt ligger i repeateren, som standard ligger ’Lands opkalds’ ;-) kanalens TG adresser DCS004B klar i alle repeaterer, og opkald foretages direkte med tale kommandoen ’CQCQCQ’…

 

Vi kan så QSY til en anden TG f.eks. DCS004R, (vi er i DR-mode) vi drejer på kanalvælgeren til der står ’DCS004R’ i displayet og trykker kort på PTT og får svar fra repeater eller hotspot ’link to DCS004R’ herefter drejes kanalvælgeren til bage til tale kommandoen ’CQCQCQ’… hvor QSO’en føres - nu via DCS004R, er alle QSO deltagerne på samme repeater, er det nok at en skifter repeateren til DCS004R, deltagere fra andre repeaterer eller hotspot, skal skifter den repeateren eller hotspot de bruger til DCS004R, på denne måde bruges kun de for QSO’en nødvendige repeaterer og flere kan deltage fra forskellige repeaterer og hotspot rundt i landet, samtidig med at de ikke benyttede repeaterer kan benyttes af andre.  

 

Et par vigtige detaljer, når vi skriver i 'Your Call Sign' tabellen, er antal tegne og placeringen af kommando karakterer er rigtig, en computer for står ikke en hentydning ;-).

Under 'Name' er der plads til 16 karakterer, er bare ren tekst, så ordet er frit ;-) dog accepteres danske karakterer ikke.

 

Men under 'Call Sign' hvor kommandoerne skrives skal formateringen være korrekt...

 

Som hovedregel… ligger selve udførelses kommandoen på ottende karakter, f.eks. Kommandoerne i linje 2 til 5 er bogstavet selve kommandoen, men der er 7 mellemrum foran, så kommandoen kommer til at står i den ottende position...

Ved TG-adresser, står 'L' som er Link kommandoen i ottende position...

 

En undtagelse er - ved opkald til udgangen på en bestemt repeater, her står kommandoen '/' foran /OZ2REMB, også ved et kaldesignal til brug for (Call sign rutning) her står kommandoen '/' også foran f.eks. /OZ5RZ

 

Talekommandoen CQCQCQ står bare som vist, der er ingen skjulte mellemrum.     

   

I denne version har jeg valgt kun at have Danske D-Star repeaterer og simplex frekvenser, udenlandske repeaterer har jeg jo kun brug for hvis jeg er i nærheden af dem, ønsker jeg at kalde udenlandske repeater lægger jeg dem i 'Your Call Sign' tabellen.

 

CS 7100 10

I ’Call sign’ sætter vi vores kaldesignal og der er 4 karakter som jeg har brugt til at fortælle at jeg bruger en 7100…

 

CS 7100 11

Og i Message har jeg skrevet navn og QTH… (Danske karakterer er ikke tilladt)

 

----O----

 

Når vi har lavet vores opsætning færdig i CS-7100 programmet, skal filen jo lægges på vores SD-Card…

 

SD Card 01

SD-Card ser således ud, som vist på de tre næste billeder. Mappe hierarki er den inddeling radioen bruger, og kan hentes ned på et SD-Card med kommandoen {Save Settings} i radioens menu ”SD Card”.

SD Card 02

Jeg har så kopieret SD kortets hierarki over på min PC's Harddisk, til brug for CS-7100 programmet,

SD Card 03

.icf filen der redigeres  ligger i mappen 'Settings'.

 

----O----

 

Når vi har redigeret vores .icf fil med de informationer vi ønsker, kopieres filen ned på vores SD-Card, f.eks. filen ”OZ5RZ_ID7100_A4.icf”, og kortet sætte i radioen.

 SD Card 04

På radioens betjenings del, trykker jeg på [SET] og finder menu {SD Card} som jeg trykker på.

 

 

SD Card 05

I menu {SD Card} vælger jeg {Load Settings} hvor jeg får nogle nye muligheder.

 

 

SD Card 06

Hvor jeg vælger {ALL} og nogle nye valgmuligheder vises.

 

 

SD Card 07

Her vælger jeg {YES}

 

 

SD Card 08

Og her vælger jeg også {YES}

 

 

SD Card 09

Min fil kontrolleres…

 

 

SD Card 10

Og filen bliver læst ind…

 

 

SD Card 11

 

 

Og nu er vores fil læst ind, ”Reboot” betyder bare! at vi skal slukke og så igen tænde for radioen, så vil den bruge den nu indlæste fil ”OZ5RZ_ID7100_A4.icf”.

DR Mode 01

Slukket ;-)

 

 

DR Mode 02

Og ja der kommer så liv i radioen igen.

 

 

DR Mode 03

 Og nu er radioen så klar, startet op på 20 Meter HF, men denne gang vil vi hellere køre D-Star, og det skal være i den fleksible DR-mode.

 

 

DR Mode 04

 Så vi trykker på [DR] og er nu i DR-mode, men for at udnytte de smarte muligheder der er i DR-mode, er der lige et par ting vi skal have på plads.

 

 

DR Mode 05

Vi markerer feltet (TO) hvor der er 3 ’personer’, herefter trykker vi på feltet (CQCQCQ) og en ny menu viser sig…

 

 

DR Mode 06

I denne menu vælger vi {Your Call Sign} og sørme om ikke en ny menu viser sig ;-)

 

 

DR Mode 07

 Nu er vi så inde i den tabel ”Your Call Sign” som vi har tilpasset mine ønsker, og vi vælger altid til at starte med… {Use Reflector CQCQCQ}…

 

 

DR Mode 10

 I {TO} er der nu kun en ’person’, når feltet (TO) er markeret som her, kan vi bladre i vores ”Your Call Sign” tabel, med kanalvælgeren. Men som tidligere nævnt... når vi vælger en anden TG, skifter vi tilbage til ’CQCQCQ’ som jo er Tale kommandoen og afvikle min QSO her, vær opmærksom på time out ;-).

 

DR Mode 09

Et eksempel på en kommando, denne kommando VIS___ON (___ er tre mellemrum) sendes bare en gang, den gør at mit Call bliver vist på ircDDB web sider.

 

 

 DR Mode 11

Her det {FROM} der er valgt og repeateren er Domus OZ2REM B der er valgt, og når vi nu drejer på knappen, skiftes mellem de repeaterer og hotspot, der ligger i vores ’Digital’ / ’Repeater List’ vi redigerer i programmet CS-7100.

 

20-12-2016 / 26 sep. 2020 Vy 73 de OZ5RZ Benny